Kallelse till årsstämma den 16 oktober 2019

Kallelse till årsstämman den 16 oktober 2019 som hålls vid Högskolan i Gävle i samband med den årliga ämneskonferensen annonseras här senast den 15 juli 2019.