Ämneskonferens

Den årliga företagsekonomiska ämneskonferensen

Varje år hålls en företagsekonomisk ämneskonferens, den så kallade FEKIS-konferensen.

Denna konferens är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor från det egna och andra lärosäten, för att diskutera forskning, undervisning och även hur man arbetar med kontakter med omvärlden. FEKIS-konferenserna brukar upplevas som mycket givande, såväl för medverkande individer som för de institutioner som representeras.  

Föreningsmöte för lokala föreningsrepresentanter anordnas kvällen före konferensen.

I anslutning till konferensen hålls FEKIS årsstämma.