2008

Ämneskonferens år 2008 vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Föreningen Företagsekonomi i Sverige anordnade sin första ämneskonferens vid Handelshögskolan Göteborgs universitet den 12-13 november 2008.

Läs mer om konferensens innehåll och deltagare.