2009

Ämneskonferens år 2009 vid Handelshögskolan i Stockholm

Föreningens andra ämneskonferens hölls den 11-12 november 2009 vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer på http://www.fekis.se/artikel/2009/11/ordforanden-om-andra-amneskonferensen