2010

Ämneskonferens år 2010 vid Linnéuniversitetet

Ämneskonferensen år 2010 hölls i vackert vinterväder den 1-2 december vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö.

Läs mer på http://www.fekis.se/artikel/2010/12/rapport-fran-den-3e-amneskonferensen