2011

Ämneskonferens år 2011 vid Linköpings universitet

Ämneskonferensen år 2011 hölls den 19-20 oktober vid Linköpings universitet.

Omkring 200 personer deltog.

Läs mer på här på http://www.fekis.se/artikel/2011/10/foton-och-powerpointbilder-fran-amne…