2012

Ämneskonferens år 2012 vid Umeå unversitet

FEKIS-konferensen år 2012 hölls den 17-18 oktober vid Umeå universitet.

Läs mer på http://www.usbe.umu.se/fekis2012