2014

Ämneskonferens år 2014 vid Södertörns högskola

Ämneskonferensen år 2014 gick av stapeln den 16-17 oktober vid Södertörns högskola. Programmet från konferensen finns på www.sh.se/fekis2014. Temat för året var företagsekonomi, akademi och samhälle.

För foton från konferensen, se www.facebook.com/fekisverige

Ämneskonferensen år 2015 kommer hållas vid Örebro universitet.

 

 

Pausmingel på Södertörns högskola
Session med bl a Amanda Goodall och Lars Leijonborg
Kaffepaus på Södertörns högskola
Operaimprovisatörernas spontana gestaltning av företagsekonomiämnet drar många skratt och vinner stor uppskattning.
För första gången genomförs en så kallad "megaworkshop" på FEKIS-konferensen.
Konferensmiddagen hölls på Clarion Hotel, Stockholm. Toastmaster var Lars Engwall.
Kaffepaus under konferensens sista dag.