2015

Ämneskonferens år 2015 vid Örebro universitet

Örebro universitet

Ämneskonferensen år 2015 gick av stapeln vid Örebro universitet den 21-22 oktober 2015.

Kontaktperson vid Örebro universitet var Ida Andersson-Norrie.

Läs mer på konferensens hemsida (http://www.oru.se/fekis2015/) och se inbjudan.