2016

Ämneskonferens år 2016 vid Uppsala universitet

Ämneskonferensen år 2016 kommer arrangeras av Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet den 20-21 oktober. Dagen innan ordnas en doktoranddag och då hålls även det årliga föreningsrådsmötet. För information om program, anmälan, etc se konferensen hemsida www.fekis2016.se 

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Jaan Grünberg och Fredrik Tell. Man kan också kontakta konferensarrangörerna på fekis2016@remove-this.fek.uu.se