2017

Ämneskonferens år 2017 vid Malmö högskola 18-19 okt. 2017

Ämneskonferensen år 2017 arrangeras av Malmö högskola ons 18 okt - tors 19 okt. Dagen innan ordnas en doktoranddag och då hålls även det årliga föreningsrådsmötet. Mer information kommer snart.

Projektledare och kontaktperson vid Malmö högskola är Maria Svenér.

maria.svener@remove-this.mah.se