Fekis ämneskonferens

Varje år hålls en företagsekonomisk ämneskonferens, den så kallade FEKIS-konferensen.
Denna konferens är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor från det egna och andra lärosäten, för att diskutera forskning, undervisning och även hur man arbetar med kontakter med omvärlden. FEKIS-konferenserna brukar upplevas som mycket givande, såväl för medverkande individer som för de institutioner som representeras.
Föreningsmöte för lokala föreningsrepresentanter anordnas kvällen före konferensen.
I anslutning till konferensen hålls FEKIS årsstämma.

 

Högskolan i Gävle 2019

Startdatum: 15 oktober, 2019

Slutdatum: 17 oktober, 2019

Högskolan i Gävle bjuder in till 2019 års FEKIS-konferens 15-17 oktober. Tema för årets konferens är Företagsekonomins bidrag till en hållbar livsmiljö.
Sista dag att lämna förslag på session är måndagen den 15 april 2019. Förslag till sessioner inom respektive indelning skickas till fekis2019@hig.se.

Kontaktperson vid Högskolan i Gävle är Jens Eklinder Frick.

Stockholms universitet 2018

Startdatum: 17 oktober, 2018

Slutdatum: 18 oktober, 2018

Plats: Stockholm Business School

Ämneskonferensen år 2018 arrangerades av Stockholm Business School 17-18 oktober. Tema för konferensen var Företagsekonomiskt tänkande.

Kontaktperson vid Stockholm Business School var Tommy Jensen.

Malmö universitet 2017

Startdatum: 18 oktober, 2017

Slutdatum: 19 oktober, 2017

Plats: Malmö universitet

Ämneskonferensen år 2017 arrangerades av Malmö högskola ons 18 okt – tors 19 okt. Dagen innan ordnades en doktoranddag och då hölls även det årliga föreningsrådsmötet.
Projektledare och kontaktperson vid Malmö högskola var Maria Svenér.

Uppsala universitet 2016

Startdatum: 20 oktober, 2016

Slutdatum: 21 oktober, 2016

Plats: Uppsala universitet

Ämneskonferensen år 2016 arrangerades av Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet den 20-21 oktober. Dagen innan ordnades en doktoranddag och då hölls även det årliga föreningsrådsmötet.

Kontaktperson vid Uppsala universitet var Jaan Grünberg och Fredrik Tell.

Örebro universitet 2015

Startdatum: 21 oktober, 2015

Slutdatum: 22 oktober, 2015

Plats: Örebro universitet

Ämneskonferensen år 2015 gick av stapeln vid Örebro universitet den 21-22 oktober 2015.

Kontaktperson vid Örebro universitet var Ida Andersson-Norrie.

Södertörns högskola 2014

Datum: 16 oktober, 2014

Plats: Södertörns högskola

Ämneskonferensen år 2014 gick av stapeln den 16-17 oktober vid Södertörns högskola. Programmet från konferensen finns på www.sh.se/fekis2014. Temat för året var företagsekonomi, akademi och samhälle.

För foton från konferensen, se www.facebook.com/fekisverige

Lunds universitet 2013

Startdatum: 22 oktober, 2013

Slutdatum: 23 oktober, 2013

Plats: Lunds universitet

FEKIS-konferensen år 2013 hölls vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, den 22-23 oktober. Temat var ”företagsekonomi för en hållbar värld”.

 

Här är programmet: Program Fekis 2013 

Umeå universitet 2012

Datum: 17 oktober, 2012

Plats: Umeå universitet

FEKIS-konferensen år 2012 hölls den 17-18 oktober vid Umeå universitet.

Linköpings universitet 2011

Startdatum: 19 oktober, 2011

Slutdatum: 20 oktober, 2011

Plats: Linköpings universitet

Ämneskonferensen år 2011 hölls den 19-20 oktober vid Linköpings universitet.

Omkring 200 personer deltog.

Linnéuniversitetet 2010

Startdatum: 1 december, 2010

Slutdatum: 2 december, 2010

Plats: Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö

Ämneskonferensen år 2010 hölls i vackert vinterväder den 1-2 december vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö.