Historik och milstolpar

Föreningen Företagsekonomi i Sverige stadfästes i februari 2008 vid ett möte på Uppsala universitet. Arbetet med att starta en nationell ämnesförening hade då pågått under ett par års tid där viktiga arbetsinsatser gjordes av Alexander Beck (Civilekonomerna), Karin Brunsson (Uppsala universitet), Emilia Florin-Samuelsson (Högskolan i Jönköping) Ingemund Hägg (Uppsala universitet), Sten Jönsson (Göteborgs universitet) och Maria Mårtensson (Mälardalens högskola). Bakgrunden till föreningens tillkomst beskrivs av Ingemund Hägg i dokumentet längst ned på denna sida. Nedan listas viktiga milstolpar i föreningens verksamhet:

Milstolpe 1) 13 februari 2008

Föreningen bildas på ett konstituerande möte vid Uppsala universitet. Plats: sal K334, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala. Professor Sten Jönsson väljs till föreningens förste ordförande.

Milstolpe 2) 12-13 november 2008

Föreningens första nationella ämneskonferens anordnas vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, med ett 90-tal deltagare. Föreningen medlemstal uppnår samtidigt 100 personer.

Milstolpe 3) maj 2009

En ny och mer användarvänlig hemsida blir färdig och lanseras.

Milstolpe 4) juni 2009

Föreningens medlemstal passerar 200 personer.

Milstolpe 5) 11-12 november 2009

Föreningens andra ämneskonferens anordnas vid Handelshögskolan i Stockholm. Antal deltagare uppgår till drygt 250. Professor Nils Brunsson väljs till ny ordförande för föreningen.

Milstolpe 6) mars 2010

Medlemsantalet överstiger 500 personer.

Milstolpe 7) 1-2 december 2010

Föreningens tredje  ämneskonferens anordnas vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Antal deltagare uppgår till knappt 200. Bra stämning och välordnad arrangemang!

Milstolpe 8) 19-20 oktober 2011

Föreningens fjärde ämneskonferens arrangeras vid Linköpings universitet. Antal deltagare uppgår till cirka 200 och konferensen blev mycket lyckad. Professor Allan T Malm väljs till ny ordförande för verksamhetsåret 2012.

Milstolpe 9) 17-18 oktober 2012

Föreningens femte ämneskonferens arrangeras vid Umeå universitet. Antal deltagare uppgår till knappt 200 och konferensen var mycket välarrangerad.

Milstolpe 10) april 2013

Antalet individuella medlemmar i föreningen överstiger 750.

Milstolpe 11) oktober 2013

Ämneskonferens i Lund för knappt 300 deltagare. Ett fullspäckat program och högt konferenstempo! På den anslutande föreningsstämman valdes professor Ulla Eriksson-Zetterquist till föreningens första kvinnliga ordförande och det engelska föreningsnamnet Swedish Academy of Business and Management antogs.

DOKUMENT:
Om bakgrunden till och bildandet av Föreningen företagsekonomi i Sverige. Sammanställd av Ingemund Hägg i december 2018.
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4