Medlemsinstitutioner

Föreningen har 28 institutioner som medlemmar. Det motsvarar samtliga lärosäten i Sverige som bedriver utbildningar i företagsekonomi på högskole- och universitetsnivå samt Åbo Akademi i Finland. Vid varje lärosäte/medlemsinstitution finns det en institutionell kontaktperson som företräder lärosätet som institutionell medlem och en lokal föreningsrepresentant som företräder föreningen hos lärosätet och de lokala medlemmarna i föreningen. Ibland är det en och samma person som har dessa uppdrag. Nedan listas de medlemsinstitutionerna och de institutionella kontaktpersonerna.


Åbo Akademi

Jan-Åke Törnroos
jtornroo@abo.fi


Blekinge tekniska högskola

Marie Aurell
marie.aurell@bth.se


Campus Helsingborg

Christer Eldh
christer.eldh@ism.lu.se


Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Thomas Kalling
thomas.kalling@fek.lu.se


Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet

Patrik Zapata
patrik.zapata@spa.gu.se


Handelshögskolan i Stockholm

Johnny Lind
Johnny.Lind@hhs.se


Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Freddy Hällstén
freddy.hallsten@handels.gu.se


Handelshögskolan vid Umeå universitet

Lars Silver
lars.silver@usbe.umu.se


Högskolan i Borås

Mikael Löfström
mikael.lofstrom@hb.se


Högskolan i Dalarna

Jörgen Elbe
jel@du.se


Högskolan i Gävle

Lars Torsten Eriksson
len@hig.se


Högskolan i Halmstad

Jonas Gabrielsson
jonas.gabrielsson@circle.lu.se


Högskolan i Kristianstad

Kristina Genell
kristina.genell@hkr.se


Högskolan i Skövde

Anita Kjellström
anita.kjellstrom@his.se


Högskolan Väst

Helén Holmgren
helen.holmgren@hv.se


Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Tomas Müllern
tomas.mullern@ihh.hj.se


Karlstads universitet

Tommy Bergquist
tommy.bergquist@kau.se


Linköpings universitet

Hans Andersson
hans.andersson@liu.se


Linnéuniversitetet

Helén Anderson
helen.anderson@lnu.se


Luleå tekniska universitet

Bo Jonsson
bo.jonsson@ltu.se


Mälardalens högskola

Eva Maaninen Olsson
eva.maaninenolsson@gmail.com


Malmö universitet

Jean-Charles Languilaire
jean-charles.languilaire@mah.se


Mittuniversitetet

Helene Lundberg
helene.lundberg@miun.se


Örebro universitet

Gun Abrahamsson
gun.abrahamsson@oru.se


Södertörns högskola

Karl Gratzer
karl.gratzer@sh.se


Stockholms universitet

Thomas Hartman
teh@fek.su.se


Sveriges lantbruksuniversitet – SLU

Carl Johan Lagerkvist
carl-johan.lagerkvist@ekon.slu.se


Uppsala universitet

Jaan Grünberg
jaan.grunberg@fek.uu.se