Nytt nummer av Organisation & Samhälle inför julen!

Nytt nummer av Organisation & Samhälle inför julen!

Ett nytt nummer av vår ämnestidskrift Organisation & Samhälle har just släppts. Det är ett extra tjockt specialnummer om ledarskap. God jul och gott nytt år, önskar FEKIS styrelse och redaktionen för O&S!

Ett nytt nummer av vår ämnestidskrift Organisation & Samhälle finns ute nu, lagom till julledigheten! Det är ett extra tjockt specialnummer om ledarskap. Läs tidningen på tidskriftens hemsida, www.org-sam.se Alla medlemmar i FEKIS får också ett kostnadsfritt ex av den i sina postfack. Hör av er till redaktionen för O&S om ni inte har fått ert exemplar.

Med detta önskar vi i FEKIS styrelse och O&S redaktion er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Call for paper Organisation & Samhälle

Arkiv

Call for papers till specialnummer av Organisation & Samhälle:

Arbetslivet omtalas ofta som statt i stark förändring och som i väsentliga avseenden annorlunda än arbetslivet för bara några decennier sedan. Sammanfattande nyckelord såsom globalisering, individualisering, och digitalisering förekommer bland forskare och debattörer.  Både beskrivningar och begrepp är ofta både starkt populariserade och polariserade, och ses inte sällan antingen i negativa termer såsom hot mot den svenska modellen (för både arbetsgivare och arbetstagare) eller i halleluja-toner såsom ett förebud av entreprenörskapets tidsålder som befriar från föråldrade strukturer. I det här temanumret vill vi ta diskussionen vidare, och fördjupa debatten kring framtidens arbete. Och, tänker vi, vilka är bättre lämpade att göra det än företagsekonomiska forskare? I den allmänna debatten om framtidens arbetsliv är företagsekonomer sparsamt förekommande, vilket är besynnerligt eftersom företagsekonomer i sin forskning just fokuserar organisationer och organiserande som är det nya arbetslivet.

Vi bjuder därför härmed in företagsekonomer att bidra med texter till ett kommande nummer av tidskriften Organisation & Samhälle där temat är just: Vad är nytt i det nya arbetslivet? Och vad är inte nytt?

Förslag på intressanta frågor och aspekter, som kan ges både positiva och negativa associationer, är:

·         Projektifieringen av arbete och arbetsliv

·         Robotisering och digitalisering av arbete

·         Marknadiserat arbete: Egenanställda, entreprenörer, och (ofrivilliga?) företagare

·         Finansialiseringen av ekonomin, arbetet, och ägandet

·         Medialisering av organisationer: PR-arbete, personliga varumärken, och ”Jag AB”.

·         Glokalisering: att arbeta lokalt på en internationell arbetsmarknad.

·         Immigration, integration och nysvenska arbetare.

·         Urbanisering och landsbygd: hur arbetar de som stannar kvar och med vad?

·         Kropp och själ: arbetets nya kolonialisering av kroppen?

·         Kunskapsekonomin och tjänstesektorn: var finns framtidens nya arbeten?

·         Arbetskritik, utbrändhet och utopier: finns det något bortom arbetslinjen?

·         Olika kroppar i olika arbete: ojämlikheten på arbetsmarknaden

Andra teman än de ovan nämnda är naturligtvis också välkomna!

 

Om texten

Då tidskriften Organisation & Samhälle vänder sig till målgrupper utanför vetenskapssamhället är det viktigt att skriva på ett lättillgängligt och direkt sätt och att det finns en bärande idé som blir formulerad och exemplifierad. Jämfört med akademiska texter gäller det att undvika teori/litteratur-genomgångar och metodavsnitt. Skriv gärna personligt och fokusera på vilka forskningsresultat som har framkommit och hur dessa kan få konsekvenser på framtidens arbetsliv.  Använd gärna illustrativa exempel som gör ditt resonemang förståeligt och relevant. De färdiga artiklarna skall vara mellan 1000 och 1500 ord. Skriv rakt på sak, konkret och klargörande. Använd max tre referenser, gärna färre.

 

Deadlines:

13 mars: deadline för inskick av kort text-förslag till artikeltema som inkluderar en sammanfattning av bärande budskap och varför detta budskap är viktigt.

20 mars: besked ges om artikelidén blivit accepterad.

10 maj: deadline för inskick av komplett artikel

24 maj: deadline för redaktionella kommentarer till författare

14 juni: deadline för inskick av redigerad artikel

 

Varmt välkommen med förslag till bidrag och hör gärna av dig om du har några frågor!

 

Maria Norbäck och Elisabeth Sundin

Maria.norback@remove-this.handels.gu.se, Elisabeth.sundin@remove-this.liu.se