Datum

Inför årsmötet 2017

Välkomna till 2017 års föreningsstämma!

Läs mer

Tänk nytt i Malmö!

Fekis konferensen 2017

Läs mer

Call for papers - Organisation & Samhälle

Välkomna med bidrag till ett nytt nummer av Organisation & Samhälle! Ett nytt specialnummer planeras nu och temat är "Tillbaka till framtiden: vad är nytt i det nya arbetslivet?". Maria Norbäck och Elisabeth Sundin är redaktörer. Se närmare instruktioner i Call for papers.

Läs mer

Nytt nummer av Organisation & Samhälle inför julen!

Ett nytt nummer av vår ämnestidskrift Organisation & Samhälle har just släppts. Det är ett extra tjockt specialnummer om ledarskap. God jul och gott nytt år, önskar FEKIS styrelse och redaktionen för O&S!

Läs mer

Inför årsmötet 2016: Valberedningens förslag m.m.

Välkomna till 2016 års årsmöte! Välkomna att ta del av valberedningens förslag till ny styrelse och andra dokument inför stämman.

Läs mer

Call for papers Organisation & Samhälle

Tillbaka till framtiden: vad är nytt i det nya arbetslivet?

 

Läs mer

Organisation & Samhälle - ny utgåva och ny hemsida!

Vår ämnestidskrift Organisation & Samhälle har just kommit ut med en ny utgåva - och man har nu även lanserat en egen hemsida! Besök den gärna och läs det nya numret på www.org-sam.se.

Läs mer

Välkomna till Uppsala 20-21 oktober!

Den 20-21 oktober anordnas 2016 års ämneskonferens vid Uppsala universitet. Dagen innan hålls ett doktorandseminarium och föreningsrådsmöte.

Läs mer

Ny utgåva av Organisation & Samhälle (2015/02)

Årets andra utgåva av Organisation & Samhälle finns ute nu. Den behandlar en bred uppsättning teman, från konsumtion och mätning till redovisning och entreprenörskap. Där finns också recensioner av nya böcker inom företagsekonomi.

Läs mer

Dagordning inför föreningsstämma

Dagordning och andra dokument inför föreningsstämman den 21 oktober kan laddas ned här på hemsidan.

Läs mer