Datum

Doktorandkurser i Lund

Ekonomihögskolan Lunds universitet erbjuder två forskarkurser under vårterminen 2013, dels i “Reflexive and Creative Methodology” och i “Critical...

Läs mer

Ämneskonferensen i media

Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet bevakande ämneskonferensen i flera artiklar, se länkar nedan:

Läs mer

Rapport från föreningsråd 2013

Innan ämneskonferensen invigdes träffades representanter för föreningens institutionella medlemmar på ett numera traditionsenligt föreningsråd.

Läs mer

Swedish Academy of Business and Management: Föreningens nya namn på engelska

På föreningsstämman 2013 antog stämman med klar majoritet styrelsens förslag till nytt engelskt namn. Det nya namnet är

Swedish Academy of Business...

Läs mer

Ulla Eriksson-Zetterquist blir ny föreningsordförande för 2014

Läs om den nya styrelsens sammansättning

Läs mer

Konferens om ekonomers och andra akademikers företagande

Vad kan göras för att stimulera akademikers entreprenörskap?

Läs mer