Nyhetsarkiv

Hög tid att anmäla sig till 2014 års ämneskonferens!

Det är dags att anmäla sig till 2014 års ämneskonferens, som hålls på Södertörns högskola den 16-17 oktober!

Läs mer

Nu finns vi på Facebook!

Sedan några veckor har föreningen en egen facebook-sida.

Läs mer

Stockholm Business School har sett dagens ljus

Stockholms universitet, som tidigare marknadsfört sig inom ekonomområdet förStockholm University School of Business har nu bytt namn på denna verksamhet till Stockholm Business School.

Läs mer

Dags att anmäla sig till ny kurs i den nordiska forskarskolan i ekonomistyrning

Under april och maj månad kommer forskarkursen “Theorizing and modelling in empirical management accounting research” på 7,5 hp att ges vid Örebro universitet.

Läs mer

Allan Malm har lämnat oss.

Allan T Malm, professor i företagsekonomi och bland annat tidigare rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har avlidit efter en längre tids sjukdom. Allan Malm var ordförande i vår förening under 2012 och 2013 och var omvald som styrelseledamot för 2014 och 2015.

Läs mer

Välkommen att skicka in temaförslag till ämneskonferensen 2014

Arbetet med att ordna föreningens sjunde ämneskonferensen har inletts.

Läs mer

Ny artikel om universitetsrankningar

En kritisk betraktelse i Journal of Higher Education

Läs mer

Utlysning av Post-doc tjänster vid SCANCOR, Stanford University

Se bifogat attachment för mer information. Deadline för ansökan är den 1 februari 2014.

Läs mer

Uppsatspris i hållbarhet och företagsetik 25 000 kr

Har du handlett en bra uppsats kring hållbarhet?

Läs mer

Nu startar Svensk företagsekonomisk tidskrift: Välkommen med ditt bidrag!

Nu drar föreningens tidskriftsprojekt igång. Var med från början!

Läs mer