Nyhetsarkiv

Doktorandkurser i Lund

Ekonomihögskolan Lunds universitet erbjuder två forskarkurser under vårterminen 2013, dels i “Reflexive and Creative Methodology” och i “Critical...

Läs mer

Ämneskonferensen i media

Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet bevakande ämneskonferensen i flera artiklar, se länkar nedan:

Läs mer

Rapport från föreningsråd 2013

Innan ämneskonferensen invigdes träffades representanter för föreningens institutionella medlemmar på ett numera traditionsenligt föreningsråd.

Läs mer

Swedish Academy of Business and Management: Föreningens nya namn på engelska

På föreningsstämman 2013 antog stämman med klar majoritet styrelsens förslag till nytt engelskt namn. Det nya namnet är

Swedish Academy of Business...

Läs mer

Ulla Eriksson-Zetterquist blir ny föreningsordförande för 2014

Läs om den nya styrelsens sammansättning

Läs mer

Konferens om ekonomers och andra akademikers företagande

Vad kan göras för att stimulera akademikers entreprenörskap?

Läs mer

Genusperspektiv i företagsekonomi

Angelägen och användbar rapport av två föreningsmedlemmar

Läs mer

Dags igen för konferensdagen "Den framtida civilekonomen!"

Hur arbetar ekonomutbildningar med karriärservice?

Läs mer

Ny bok om kultur och regional utveckling

Ny bok på Routledge om betydelsen av konst- och kulturarrangemang

Läs mer

Ta del av konferensprogrammet och DAGS ATT LADDA UPP DITT FOTO

Programmet till ämneskonferensen är nu färdigt. ta del av det på länken www.fek.lu.se/fekis2013 
Med hjälp av foto på hemsidan blir det en...

Läs mer