Medlemsinstitutioner

Medlemsinstitutioner

Föreningen har 28 institutioner som medlemmar. Det motsvarar samtliga lärosäten i Sverige som bedriver utbildningar i företagsekonomi på högskole- och universitetsnivå samt Åbo Akademi i Finland. Vid varje lärosäte/medlemsinstitution finns det en institutionell kontaktperson som företräder lärosätet som institutionell medlem och en lokal föreningsrepresentant som företräder föreningen hos lärosätet och de lokala medlemmarna i föreningen. Ibland är det en och samma person som har dessa uppdrag. Nedan listas de medlemsinstitutionerna och de institutionella kontaktpersonerna. För en lista över lokala föreningsrepresentanter klicka på länken “Kontakta” näst längst upp till höger.

Åbo Akademi

Åbo Akademi

Jan-Åke Törnroos

jtornroo@remove-this.abo.fi

Blekinge tekniska högskola

Marie Aurell

marie.aurell@remove-this.bth.se

Campus Helsingborg

Christer Eldh

christer.eldh@remove-this.ism.lu.se

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Thomas Kalling

thomas.kalling@remove-this.fek.lu.se

 

 

Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet

Patrik Zapata

patrik.zapata@remove-this.spa.gu.se

Handelshögskolan i Stockholm

Johnny Lind

Johnny.Lind@remove-this.hhs.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Freddy Hällstén

freddy.hallsten@remove-this.handels.gu.se

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Lars Silver

lars.silver@remove-this.usbe.umu.se

Högskolan i Borås

Mikael Löfström

mikael.lofstrom@remove-this.hb.se

Högskolan i Dalarna

Jörgen Elbe

jel@remove-this.du.se

Högskolan i Gävle

Lars Torsten Eriksson

len@remove-this.hig.se

Högskolan i Halmstad

Jonas Gabrielsson

jonas.gabrielsson@remove-this.circle.lu.se

Högskolan i Kristianstad

Kristina Genell

kristina.genell@remove-this.hkr.se

Högskolan i Skövde

Anita Kjellström

anita.kjellstrom@remove-this.his.se

Högskolan Väst

Helén Holmgren

helen.holmgren@remove-this.hv.se

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Tomas Müllern

tomas.mullern@remove-this.ihh.hj.se

Karlstads universitet

Tommy Bergquist

tommy.bergquist@remove-this.kau.se

Linköpings universitet

Hans Andersson

hans.andersson@remove-this.liu.se

Linnéuniversitetet

Helén Anderson

helen.anderson@remove-this.lnu.se

Luleå tekniska universitet

Bo Jonsson

bo.jonsson@remove-this.ltu.se

Mälardalens högskola

Eva Maaninen Olsson

Eva.maaninenolsson@remove-this.gmail.com

Malmö Högskola

Jean-Charles LANGUILAIRE

jean-charles.languilaire@remove-this.mah.se

Mittuniversitetet

helene lundberg

helene.lundberg@remove-this.miun.se

Örebro universitet

Gun Abrahamsson

gun.abrahamsson@remove-this.oru.se

Södertörns högskola

Karl Gratzer

Karl.Gratzer@remove-this.sh.se

Stockholms universitet

Thomas Hartman

teh@remove-this.fek.su.se

Sveriges lantbruksuniversitet - SLU

Carl Johan Lagerkvist

carl-johan.lagerkvist@remove-this.ekon.slu.se

Uppsala universitet

Jaan Grünberg

jaan.grunberg@remove-this.fek.uu.se