Nr 2014-01

O&S nr 2014-01

Organisation & Samhälle nr 2014-01

Nr 2014/01 av tidskriften Organisation & Samhälle: svensk företagsekonomisk tidskrift släpptes sommaren 2014. Det kan läsas här:

O&S nr 01/2014

Detta nummer rymde följande artiklar.

Företagsekonomi – en introduktion
Av Nils Brunsson

Den mätta människan
Av Magnus Söderlund

Vem är du? Intervju med Lena Mossberg

Bilindustrins metoder ger ingen effektiv välfärd
Av Jan E. Persson & Ulrika Westrup

Vackra ideal och krassa verkligheter – om redovisning och varför vi tror på den
Av Anna-Karin Stockenstrand

Företagsekonomiska filmer – budskap eller etnografi?
Av Barbara Czarniawska

Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt – en kritisk granskning
Av Frédéric Delmar & Karl Wennberg

Gärna förtroende men först ett rejält ansvar
Av Tomas Brytting & Ann-Sofie Westelius

Företagsekonomiska böcker: Herbert Simon och strävan efter rationella organisationer
Av Bengt Jacobsson

Mediebilden formar föreställningar om vad som är socialt ansvar
Av Maria Grafström & Karolina Windell

För dåliga etiska kunskaper och färdigheter i ledningen
Av Tommy Jensen