Seminarier

Seminarium 26 mars 2015 om New Public Management

Den 26 mars 2015 lanserades nr 2/2014 av Organisation & Samhälle, med ett seminarium på Handelshögskolan i Stockholm. Omkring 130 personer lyssnade när New Public Management (NPM) diskuterades. Svenne Junker modererade och Staffan Furusten hälsade välkomna. Därefter talade fyra forskare:

Nils Brunsson, professor vid SCORE, Stockholms universitet.

Louise Bringselius, docent vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Anders Ivarsson Westerberg, docent vid Högskolan Södertörn.

Johan Alvehus, ek dr vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Deras anföranden och den allmänna frågan om framtiden för NPM kommenterades därefter av:

Inga-Britt Ahlenius, fd generaldirektör för Riksrevisionsverket och fd chef för internrevisionen vid FN (OIOS, the Office of Internal Oversight Services).

Per Molander, generaldirektör vid Inspektionen för socialförsäkringen

Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare.

Seminariet var ett samarrangemang mellan Organisation & Samhälle och SCORE. [Läs mer]

Seminarium 14 nov 2014 om företagens roll och ansvar

Organisation & Samhälle bjöd den 14 nov 2014 in till seminarium och debatt kring företagens roll och ansvar i samhället, vid Handelshögskolan i Stockholm. Bland annat presenterades ny forskning på området. Inbjudna för att kommentera forskningsresultaten var Viveka Risberg, kanslichef Swedwatch, Amanda Jackson, hållbarhetschef Swedbank och Hanne Kjöller, ledarskribent på Dagens Nyheter. Samtalet rörde sig kring följande tre frågor.

  • Ska vi ha tilltro för forskare och företag som gärna diskuterar CSR som förtroende och lönsamhet men som väjer för begreppet ansvar?
  • Är det rimligt att medierna med sitt granskande uppdrag både tillåts agera som åklagare och moralisk domare?
  • Kan det inte vara så att de stora svenska företag som inte klarar av att göra affärer på ett mer ansvarsfullt sätt än i dag riskerar att sopas bort från marknaden?


Flera forskare deltog i seminariet.
Tomas Brytting, professor i organisationsetik, deltog med föredraget Gärna förtroende men först ett rejält ansvar.

Karolina Windell, ekon dr, deltog med föredraget Mediebilden formar föreställningar om vad som är ansvarsfulla organisationer.

Tommy Jensen, professor i företagsekonomi med inriktning mot etik, moral och ansvarstagande, deltog med föredraget Svenska storföretagsledningar har för dåliga etiska kunskaper och färdigheter.

Professor Nils Brunsson, redaktör för Organisation & Samhälle, välkomnade till seminariet.

Sven-Olof Junker, ekon dr vid Handelshögskolan och sakkunnig vid Naturskyddsföreningen, modererade debatten.

Direkt efter seminariet bjöds det på en lättare lunch utanför KAW.

Mer info här.