Syfte & bakgrund

Syfte & Bakgrund

Företagsekonomers perspektiv och kunskaper behövs i samhällsdebatten. Det moderna samhället är i högsta grad ett organisationssamhälle där olika slags organisationer är både extremt vanliga och dessutom mycket betydelsefulla. Svensk företagsekonomi står för både breda och djupa kunskaper om hur organisationer fungerar, t ex hur de struktureras och styrs, deras relationer till marknader och hur de redovisar sin verksamhet och ekonomi. Sådana kunskaper är centrala för att förstå många viktiga samhällsproblem. Mot denna bakgrund har föreningen beslutat att starta tidskriften Organisation och samhälle: svensk företagsekonomisk tidskrift (OS).

Tidskriftens idé är att belysa viktiga samhällsfrågor utifrån företagsekonomiska kunskaper och forskningsrön. OS vänder sig till alla som är intresserade av aktuella samhällsfrågor, dvs. inte enbart till verksamma inom akademin.