Styrelseledamöter
Nedan följer en lista över styrelseledamöterna i FEKIS år 2017.

Pernilla Broberg

Högskolan i Kristianstad och Linköpings universitet

Adjungerad ledamot som representant för redaktionen för tidskriften Organisation & Samhälle

Foto: Anna Hartvig

Peter Dobers

Ledamot

Södertörns högskola

 

Gustaf Kastberg

Ledamot

Högskolan i Borås och Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet

Foto: Patrik Öhman

Monika Kurkkio

Ledamot och kassör

Luleå Tekniska Universitet

Lars Silver

Ledamot

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Karin Svedberg Helgesson

Ledamot

Handelshögskolan i Stockholm

Foto: Mikael Wallerstedt

Fredrik Tell

Styrelsens ordförande

Uppsala universitet

Foto: Mikael Wallerstedt

Anna Thomasson

Ledamot

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet