Styrelseledamöter
Nedan följer en lista över styrelseledamöterna i FEKIS år 2017.

Styrelseledamot

Fredrik Tell

Uppsala universitet

Styrelseledamot

Anna Thomasson

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Styrelseledamot och webbredaktör

Gun Abrahamsson

Örebro universitet

Styrelseledamot

Monika Kurkkio

Luleå Tekniska Universitet

Styrelseledamot och kassör

Jan Lindvall

Uppsala universitet

Styrelseordförande och ansvarig för medlemskommunikation

Lars Silver

Handelshögskolan vid Umeå Universitet