Undervisning & forskning

Undervisning & forskning

Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid universitet och högskolor i Sverige idag.

På dessa sidor berättar vi kortfattat om hur undervisningen på grundnivå och inom forskarutbildningen är utformad och var man kan hitta företagsekonomisk forskning.