Forskarutbildning

Forskarutbildning

Utbildning

Inom FEKIS ser vi gärna att doktorander ges möjlighet att gå doktorandkurser inte enbart vid det egna lärosätet, utan även vid andra lärosäten. På så vis ökar doktorandens inblick i akademin som helhet, dennes nätverk ökar och det kan också bli lättare att rekrytera doktorander till kurser med snävare teman. Kurser kan man söka exempelvis på följande sidor, från ett antal företagsekonomiska institutioner i Sverige. Tipsa oss gärna om adresser ändras eller om länkar till lärosäten som saknas i listan.

Göteborgs universitet (Handelshögskolan)

Handelshögskolan i Stockholm

Jönköping International Business School

Karlstad universitet

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Lunds universitet

Mittuniversitetet

Stockholms universitet

Sveriges Lantbruksuniversitet

Södertörns högskola

Uppsala universitet

Örebro universitet