Grundutbildning

Grundutbildning

Utbildning

Grundutbildningen i företagsekonomi i Sverige är oftast indelad i två delar, där den första leder till en internationell bachelor-examen (3 år) och påbyggnadsdelen (2 år) leder till en internationell masterexamen. Vid sidan av detta finns emellertid fristående kurser samt civilekonomprogrammet.

Det företagsekonomiska ämnet brukar i Sverige delas in i följande områden:

 

  • Marknadsföring
  • Organisation och ledarskap
  • Styrning och redovisning
  • Strategi
  • Finans
  • Entreprenörskap

Dessa områden är emellertid delvis överlappande och det finns också många andra områden, såsom public management, som endast är separerade som särskilda områden vid vissa lärosäten.