Ämneskonferensen 2019

Högskolan i Gävle bjuder in till 2019 års FEKIS-konferens 15-17 oktober. Tema för årets konferens är Företagsekonomins bidrag till en hållbar livsmiljö.
Sista dag att lämna förslag på session är måndagen den 15 april 2019. Förslag till sessioner inom respektive indelning skickas till fekis2019@hig.se.

Kontaktperson vid Högskolan i Gävle är Jens Eklinder Frick.

Konferensens hemsida >

Programmet i pdf-format: FEKIS2019 program