Ämneskonferensen vid Göteborgs universitet är framskjuten till 2021

På grund av konsekvenserna av den pågående pandemin har FEKIS styrelse, i samråd med organisationskommittén för FEKIS2020 i Göteborg, beslutat att ställa in årets ämneskonferens. Konferensen kommer istället att genomföras i Göteborg den 13-14 oktober 2021.