FEKIS ämneskonferens 2021, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Ämneskonferensen arrangeras av Handelshögskolan, Göteborgs universitet den 13-14 oktober. I samband med konferensen hålls FEKIS årsstämma 2021.

Temat för årets konferens är: Företagsekonomiska metoder – Metoder i Företagsekonomi.

Metod är ett centralt inslag i högskole- och universitetsverksamhet som återfinns i alla dess huvuduppgifter – forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället. Ambitionen med årets tema är att konferensen innefattar metodfrågor som relaterar till alla tre uppgifterna. En aktuell fråga blir att belysa den snabba omställningen till virtuell kommunikation. 

Bidra till konferensens innehåll 

FEKIS ämneskonferens skapar vi tillsammans och ditt bidrag utgör en viktig del i vår gemensamma diskussion och kunskapsspridning. Du kan välja mellan följande konferensaktiviteter att bidra till:

  • Presentation – Genomförs i sessionsform där vanligen 2–4 deltagare presenterar skriftliga bidrag eller gör muntliga föredragningar knutna till ett övergripande ämne. Efter presentationerna har åhörarna möjlighet att ställa frågor och kommentera innehållet.
  • Panel – Diskussioner kring ett specifikt ämne inför åhörare. Paneldeltagarna bidrar normalt med olika perspektiv eller infallsvinklar på ett ämne. Panelen leds av en moderator. Efter diskussionen har åhörarna möjlighet att ställa frågor och kommentera innehållet.
  • Workshop/Rundabordsdiskussion – Centralt för dessa aktiviteter är deltagaraktivitet. Ansvarig(a) för sessionen leder t ex övningar eller praktiska uppgifter, ofta i mindre grupper, och håller i påföljande dragningar och diskussioner.

Fullständig information hittar du på konferensens hemsida >>