Inbjudan till webbinarier den 4 och 9 mars

Vill du vara med och diskutera ”ämnet företagsekonomi vid svenska lärosäten”?

I oktober 2020 publicerades rapporten ”Från ABCD till textilt management: Tradition och förnyelse i svenska företagsekonomiska utbildningar. En kartläggning av kandidatprogram i företagsekonomi och civilekonomprogram på uppdrag av Föreningen företagsekonomi i Sverige (FEKIS)”.

Rapporten presenterades och diskuterades vid FEKIS virtuella årsstämma 2020-10-14. Intresset kring rapporten har varit stort och FEKIS bjuder därför in till fortsatt diskussion. Vid två tillfällen i mars 2021 genomförs två workshopar som syftar till att både diskutera vilka problem vi ser med utbildningen idag, men också och att blicka framåt, vad för slags företagsekonomi vill vi ha i framtiden och vad kan vi göra för att skapa den?

Workshop 1: den 4 mars 2021 kl 14.30-16.00.
Fokus:
problemformulering och framåtblickande.

  • Vilka problem ser vi med den företagsekonomiska grundutbildningen idag?
  • Vad för slags företagsekonomi vill vi ha i framtiden och vad för slags företagsekonomi behöver samhället?

Här formulerar vi gemensamt ett antal frågor som vi ser som centrala att arbeta vidare med.

ANMÄL DIG TILL DENNA WORKSHOP SENAST 1 MARS.

TILL ANMÄLAN 1

Workshop 2: den 9 mars kl 14.30-16.00.
Fokus: vad kollegiet gemensamt och lokalt kan bedriva för utveckling

  • Vad kan vi göra för att gynna företagsekonomins utveckling och dess roll i samhället?
  • Vad på nationell nivå?
  • Vad på lokal nivå ute på lärosätena?

Här tar vi upp frågorna från den första workshopen och samtalar om olika handlingsalternativ.

ANMÄL DIG TILL DENNA WORKSHOP SENAST 5 MARS.

TILL ANMÄLAN 2

Workshoparna bygger på varandra, men det är förstås möjligt att delta endast vid en workshop. Workshopen genomförs över zoom. Zoom-länken skickas ut till anmälda deltagare ett par dagar innan respektive workshop.

Varmt välkommen att diskutera och påverka företagsekonomins framtid i Sverige!

Här hämtar du rapporten