Medlemsbrev april 2021

Bästa FEKIS-medlem!

Det första kvartalet av 2021 är snart till ända och vi som utgör FEKIS-styrelse har kommit igång med vårt arbete. Även om vi inte kunnat träffa varandra IRL, fortskrider arbetet med stor intensitet. Här kommer en hälsning från oss med en inblick i vad vi jobbar med under 2021!

Utredning om FEK:s forskningsfinansiering.
Varifrån får forskare i FEK medel? Hur väl står sig våra ansökningar sig i konkurrens med andra? Är de metodavsnitt vi skriver i våra forskningsansökningar tillräckligt bra? Det här är några frågor som vi kommer att kunna diskutera på konferensen i höst, när resultatet av den utredning om FEK:s forskningsfinansiering som vi just satt igång presenteras.

Stadgerevidering
Sedan förra året är FEKIS en registrerad förening hos Skatteverket, vilket innebär att det finns anledning att se över våra stadgar. Detta arbete har inletts och ett förslag på reviderade stadgar kommer att presenteras vid föreningens årsstämma som äger rum i samband med höstens konferens.

FEKIS årsstämma och ämneskonferens 2021
FEKIS ämneskonferens äger rum online (redigerat) den 13-14 oktober. Anmäl gärna sessionsförslag till arrangörerna. Föreningsrådet har möte den 12 oktober.
Kommande FEKIS-konferenser äger rum vid Mälardalens högskola 2022 och Handelshögskolan i Stockholm 2023.

Doktorandkurs i företagsekonomi
En doktorandkurs i företagsekonomi är under utformning och planen är att arrangera en sådan i samarbete med SNABS. Håll utkik efter information!

Medlemsvärvning
Som alla föreningar är FEKIS dess medlemmar. Även om det är kostnadsfritt att vara individuell medlem, är inte alla som undervisar/forskar i FEK eller närliggande ämnen medlemmar än. Under året kommer vi därför, på olika sätt, att jobba med att värva nya medlemmar. Känner du någon som inte är medlem i FEKIS ännu? Vidarebefordra i så fall gärna det här mailet och tipsa om att de enkelt och gratis kan ansöka om medlemskap! 

Uppföljning av rapporten om utbildning i företagsekonomi
Som uppföljning efter rapporten om FEK-utbildning i Sverige av Signe Jernberg och Ewa Sarlöv, genomförde vi i början av mars två webbinarier.
Tack till alla som deltog och bidrog till produktiva diskussioner!
Under 2021 kommer vi att skapa underlag för en fördjupad diskussion genom en fallstudie av olika FEK-utbildningar i Sverige. Denna är tänkt att presenteras och diskuteras vid FEKIS ämneskonferens i Göteborg i oktober.

Det här är ett axplock av saker vi ägnar oss åt som styrelse. Hoppas du fann det informativt! 

Vi önskar dig en fin påskhelg!

Anette Hallin (ordförande) Peter Dobers (vice ordförande), Monika Kurkkio (kassör), Nils Brunsson, Emma Ek Österberg, Christian Fuentes, Staffan Furusten

PS: Har du funderingar eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss på fekis@fekis.se.