Fekis ämneskonferens

Varje år hålls en företagsekonomisk ämneskonferens, den så kallade FEKIS-konferensen.
Denna konferens är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor från det egna och andra lärosäten, för att diskutera forskning, undervisning och även hur man arbetar med kontakter med omvärlden. FEKIS-konferenserna brukar upplevas som mycket givande, såväl för medverkande individer som för de institutioner som representeras.
Föreningsmöte för lokala föreningsrepresentanter anordnas kvällen före konferensen.
I anslutning till konferensen hålls FEKIS årsstämma.

 

Linnéuniversitetet 2010

Startdatum: 1 december, 2010

Slutdatum: 2 december, 2010

Plats: Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö

Ämneskonferensen år 2010 hölls i vackert vinterväder den 1-2 december vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö.

Handelshögskolan Stockholm 2009

Startdatum: 11 november, 2009

Slutdatum: 12 november, 2009

Plats: Handelshögskolan Stockholm

Föreningens andra ämneskonferens hölls den 11-12 november 2009 vid Handelshögskolan i Stockholm.

Handelshögskolan Göteborg 2008

Startdatum: 12 november, 2008

Slutdatum: 13 november, 2008

Plats: Handelshögskolan Göteborg

Föreningen Företagsekonomi i Sverige anordnade sin första ämneskonferens vid Handelshögskolan Göteborgs universitet den 12-13 november 2008.

Framskjuten till 2021 – Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Fel: återställ datum.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet arrangerar 2021 års FEKIS-konferens. Datum är den 13-14 oktober.
Temat för konferensen är:
Företagsekonomiska metoder – Metoder i Företagsekonomi

Kontaktperson vid Göteborgs universitet är Stefan Sjögren