Framskjuten till 2021 – Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Fel: återställ datum.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet arrangerar 2021 års FEKIS-konferens. Datum är den 13-14 oktober.
Temat för konferensen är:
Företagsekonomiska metoder – Metoder i Företagsekonomi

Kontaktperson vid Göteborgs universitet är Stefan Sjögren