2019 – Högskolan i Gävle

Startdatum: 15 oktober, 2019
Slutdatum: 17 oktober, 2019

Ämneskonferensen år 2019 arrangerades av Högskolan i Gävle den 15-17 oktober. Tema för årets konferens var Företagsekonomins bidrag till en hållbar livsmiljö.

Kontaktperson vid Högskolan Gävle var Jens Eklinder Frick.