2011 – Linköpings universitet

Startdatum: 19 oktober, 2011
Slutdatum: 20 oktober, 2011
Plats: Linköpings universitet

Ämneskonferensen år 2011 hölls den 19-20 oktober vid Linköpings universitet.

Omkring 200 personer deltog.