2018 – Stockholms universitet

Startdatum: 17 oktober, 2018
Slutdatum: 18 oktober, 2018
Plats: Stockholm Business School

Ämneskonferensen år 2018 arrangerades av Stockholm Business School 17-18 oktober. Tema för konferensen var Företagsekonomiskt tänkande.

Kontaktperson vid Stockholm Business School var Tommy Jensen.