Hela dagen

Styrelsemöte

FEKIS styrelse sammanträder. Tid meddelas till berörda.