Workshop: populärvetenskapligt skrivande 2

Zoom

Ansvariga: Jesper Falkheimer (professor) och Cecilia Cassinger (docent) vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Språk: svenska

FEKIS 2022 – PhD Day

The PhD day on October the 18th at MDU Campus Västerås will be carried out with a number of workshops. https://www.mdu.se/konferens/fekis-2022/for-doktorand

FEKIS ämneskonferens 2022

FEKIS ämneskonferens den 19-20 oktober 2022. Värd för konferensen är Mälardalens universitet. https://www.mdu.se/konferens/fekis-2022

Styrelsemöte

FEKIS styrelse sammanträder. Tid meddelas till berörda.

Föreningsrådsmöte

Teams

Föreningsrådsmöte. Mötet sker på Teams eller Zoom. Inbjudan skickas till berörda.

Pedagogisk seminarieserie – session 1

Zoom

Välkomna till det första pedagogiska seminariet för FEKIS medlemmar! Tisdag 16 maj Tid: 13.00-14.30 Fokus är på ChatGPT i undervisning om FEK och det leds av Cecilia Lind vid MDU. Seminariet inleds med ett föredrag om hur hon testat chatGPT med sina studenter, följt av en diskussion om dess möjligheter. Under seminariet berörs också digitalisering som [...]

Styrelsemöte

FEIS styrelse sammanträder. Tid meddelas till berörda.

Sista dag att skicka bidrag till konferensen

Anmälan är nu öppen för att föreslå sessioner till FEKIS2023 i Stockholm. Temat för årets konferens är: Från samverkan till påverkan. Sista dag för att lämna in bidrag är den 31 maj 23 juni 2023. Förslag på sessioner kan skickas till fekis@hhs.se med nedanstående information (max 500 ord/~1 A4 sida), MS Word/PPT eller PDF-format rekommenderas. Ansökan skall innehålla: Titel [...]

Sista dag för motioner till föreningsstämman

Årets föreningsstämma för FEKIS äger rum den 12 oktober kl 11:00 i Aulan på Handelshögskolan i Stockholm, i samband med FEKIS-konferensen. Notera datumet! Kallelse med dagordning distribueras senast en månad innan stämman. Vill du motionera? Välkommen att skicka in motioner senast den 12 augusti till fekis@fekis.se. Läs mer här >>

Sista dag att nominera styrelseledamöter

För att kunna bli vald som styrelseledamot krävs det att ditt lärosäte är medlem i FEKIS och att du själv är medlem i Föreningen. Om lärosätet är medlem och du inte redan är medlem själv kan du ansöka om medlemskap på FEKIS hemsida. Alla som arbetar som lärare, forskare eller doktorand inom företagsekonomi eller angränsande [...]

Styrelsemöte

FEIS styrelse sammanträder. Tid och plats meddelas till berörda.