Lämna bidrag till FEKIS ämneskonferens 2022

FEKIS ämneskonferens går av stapeln den 19-20 oktober 2022. Årets konferens arrangeras av Mälardalens universitet (Västerås och Eskilstuna).

Årets tema är:
Framtidens Företagsekonom(i)

Här diskuterar vi framtidsfrågorna för företagsekonomin – som yrkesgrupp, som forskningsområde, som student vid framtidens utbildningar inom företagsekonomi och som en del av framtidens arbetsmarknad.

  • Vilka forskningsområden är relevanta i framtidens företagsekonomi?
  • Behöver våra program förändras radikalt eller är de fortfarande relevanta (både innehållsmässigt enligt ovan och pedagogiskt enligt nedan)?
  • Hur kan vi göra vår utbildning hållbar? Vad betyder hållbar?
  • Vem är framtidens företagsekonom, vad kan hen och varför behövs hen?
  • Är “ekonom” fortfarande en relevant beskrivning av det studenterna blir eller sätter begreppet begränsningar för hur deras yrke kan förändras?
  • Hur ser framtidens arbetsplats ut (future of work)?

Baserat på årets tema och frågeställningar, efterlyses bidrag som fokuserar på något eller några av nedanstående nyckelbegrepp / områden / perspektiv / teorier / metoder. (OBS ej begränsade till dessa områden)

// Digitalisering // Hållbarhet // Globalisering // Future of Work // Etik // Ansvar //

Bidra till konferensens innehåll – skicka ditt förslag senast 2 maj.
FEKIS ämneskonferens skapar vi tillsammans och ditt bidrag utgör en viktig del i vår gemensamma diskussion och kunskapsspridning.Skicka in ett abstract där du/ni anger vilken typ av session ni vill hålla. Det ska innehålla 200-500 ord. En normal session är beräknad till 45 minuter. För en workshop kan ibland krävas dubbelt sessionspass.
Skicka bidraget till: fekis2022@mdu.se. Ange även beräknad tid för sessionen och om aktiviteten genomförs på svenska eller engelska.

Här hittar du instruktioner för Abstract

Du kan kan skicka in bidrag och förslag inom följande konferensaktiviteter (ej begränsat till dessa):

  • Presentation – Genomförs i sessionsform där vanligen 2 – 3 deltagare presenterar bidrag eller gör muntliga föredragningar knutna till ett övergripande ämne. Efter presentationerna har åhörarna möjlighet att ställa frågor och kommentera innehållet.
  • Workshop – I en workshop ska deltagarna tillsammans arbeta aktivt i 45-90 minuter med en konkret metod eller frågeställning. Centralt för dessa aktiviteter är deltagaraktivitet. Ansvarig(a) för sessionen leder t.ex. övningar eller praktiska uppgifter, ofta i mindre grupper, och håller i påföljande dragningar och diskussioner.
  • Rundabordssamtal/Panel – I ett rundabordssamtal/panel lyfts ett ämne för diskussion, för idé- och erfarenhetsutbyte med andra (45 minuter, varav max 5 minuter introduktion). Diskussion kring ett specifikt ämne inför åhörare, vilket vanligtvis leds av en moderator. Deltagarna bidrar normalt med olika perspektiv eller infallsvinklar på ett ämne. Efter diskussionen har åhörarna möjlighet att ställa frågor och kommentera innehållet.

Vi ser gärna att aktivitetsdeltagare i en session representerar olika lärosäten. Vi välkomnar särskilt förslag och deltagaraktivitet från lärare/forskare från delämnen som tidigare år inte varit välrepresenterade på konferensen.

Välkommen till inspirerande dagar i Västerås och Eskilstuna där vi tillsammans djupdyker i och hittar svaren på frågorna om framtidens företagsekonom(i)!

 

Förfrågningar kan göras till: fekis2022@mdu.se
Projektteam: Charlotta Edlund, Madelene Tapper, Fredrik Jeanson
Webbplatshttps://www.mdu.se/fekis2022