Seminarium den 6 maj 2022

DETTA SEMINARIUM ÄR REDAN GENOMFÖRT. KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT SE RAPPORTERNA

På uppdrag av FEKIS styrelse har Signe Jernberg genomfört fyra fallstudier av försök till förnyelse på kandidatprogram i företagsekonomi och på civilekonomprogram. Studien har resulterat i en rapport,
FE – Ämnesförnyelse i svenska företagsekonomiska utbildningar.

En viktig uppgift för Föreningen Företagsekonomi i Sverige är att underlätta och stimulera till diskussioner om hur den akademiska utbildningen i företagsekonomi kan utvecklas och förbättras. Mot bakgrund av detta initierade styrelsen en kartläggning av hur utbildningen på A- och B-nivå var upplagd på olika lärosäten.

Rapporten ”Från ABCD till textilt management. Tradition och förnyelse i svenska företagsekonomiska utbildningar”, författad av Signe Jernberg och Ewa Sarlöv, publicerades hösten 2020. Författarna konstaterade att det fanns stora likheter och stor stabilitet i hur utbildningarna var upplagda över lärosätena.

FE – Ämnesförnyelse i svenska företagsekonomiska utbildningar är en uppföljning som presenteras av Signe Jernberg och Nils Brunsson vid ett online-seminarium

Fredagen den 6 maj klockan 13 – 15.

Anmäl dig via formuläret nedanför. Länk skickas till den e-post du anger.

RAPPORTERNA HITTAR DU HÄR.