LADDA UPP FILER

[wordpress_file_upload placements=”selectbutton/filename/uploadbutton/progressbar” uploadtitle=”” uploadbutton=”Ladda upp” warningmessage=”Filen %filename% laddats upp framgångsrikt men med varningar” notify=”true” notifyrecipients=”admin@fekis.se” notifyheaders=”Ny uppladdad fil” notifysubject=”Ny uppladdad fil” notifymessage=”Detta är ett automatiskt meddelande att en ny fil har blivit uppladdad.%n%%n%Vänliga hälsningar” widths=”filename:150px, selectbutton:150px, uploadbutton:150px, userdata:150px” heights=”filename:30px, selectbutton:30px, uploadbutton:30px, userdata:30px” userdatalabel=”Ditt namn|t:text|s:placeholder|r:1|a:0|p:none|d:”]

FILER FÖR NEDLADDNING

Summering från Högskolan i Halmstad