BECOME A MEMBER

Becoming a member is free for anyone who works as a teacher, researcher or doctoral student in business administration or a related subject, at Swedish universities.
Membership runs until further notice. If you no longer want to be a member, simply click on the link to unsubscribe at the bottom of our emails.
The benefits of membership include a free copy of the journal Organisation & Samhälle, sas well as the opportunity to participate in the annual conference. As a member, you also occasionally receive membership letters with information about news within the association. Membership in FEKIS is free of charge.

Apply for membership

FEKIS CONFERENCE

Every year, a business economics subject conference, the so-called FEKIS conference, is held.
This conference is an excellent opportunity to meet colleagues from our own and other universities, to discuss research, teaching and also how to work with contacts with the outside world. The FEKIS conferences are usually perceived as very rewarding, both for participating individuals and for the institutions that are represented.
In connection with the conference, the FEKIS Annual General Meeting will be held.

READ MORE ABOUT THE CONFERENCE

DIGITALA FEKIS 2021

2021 års konferens hölls online 13-14 okrober och arrangerades av Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Temat konferensen var: Företagsekonomiska metoder – Metoder i Företagsekonomi Metod är ett centralt inslag i högskole- och universitetsverksamhet som återfinns i alla dess huvuduppgifter – forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället. Ambitionen med årets tema var att konferensen innefattar metodfrågor som relaterar till alla tre uppgifterna. En aktuell fråga var att belysa den snabba omställningen till virtuell kommunikation.

Se programmet för 2021 års konferens
Organisation och samhälle

ORGANISATION & SAMHÄLLE

Tidskriften Organisation & Samhälle (O&S) startades 2014 för att belysa företagsekonomins roll i samhällsdebatten. Inom svensk företagsekonomi finns både breda och djupa kunskaper om hur organisationer fungerar, exempelvis hur de struktureras och styrs, deras relationer till marknader och hur de redovisar sin verksamhet och ekonomi.

O&S finns i som i tryckt upplaga och som online-tidskrift. Den vänder sig till alla som är intresserade av aktuella samhällsfrågor inom och utanförakademin. Artiklarna är författade av verksamma forskare och knyter an till aktuella företagsekonomiska forskningsrön och problemställningar.

Medlemmar i FEKIS får den tryckta tidskriften skickad till sin arbetsplats vid universitet eller högskola.

Läs tidskriften online