Workshop: populärvetenskapligt skrivande 1

Zoom

Ansvariga: Jesper Falkheimer (professor) och Cecilia Cassinger (docent) vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Språk: svenska

Workshop: populärvetenskapligt skrivande 2

Zoom

Ansvariga: Jesper Falkheimer (professor) och Cecilia Cassinger (docent) vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Språk: svenska

FEKIS-konferens

FEKIS-konferens Mälardalens universitet Information kommer.

FEKIS-konferensen 2022

Nästa FEKIS-konferens är hålls den 19-20 oktober 2022. Värd för konferensen är Mälardalens universitet.