Styrelsemöte

FEKIS styrelse sammanträder. Tid meddelas till berörda.

Föreningsrådsmöte

Föreningsrådsmöte. Mötet sker på zoom. Inbjudan skickas till berörda. Tid meddelas senare.

Styrelsemöte

FEIS styrelse sammanträder. Tid meddelas till berörda.

Styrelsemöte

FEIS styrelse sammanträder. Tid och plats meddelas till berörda.

FEKIS ämneskonferens

FEKIS ämneskonferens den 11-12 oktober 2023. Värd för konferensen är Handelshögskolan i Stockholm. Länk till konferensens hemsida >>