Fekis ämneskonferens

Varje år hålls en företagsekonomisk ämneskonferens, den så kallade FEKIS-konferensen.
Denna konferens är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor från det egna och andra lärosäten, för att diskutera forskning, undervisning och även hur man arbetar med kontakter med omvärlden. FEKIS-konferenserna brukar upplevas som mycket givande, såväl för medverkande individer som för de institutioner som representeras.
Föreningsmöte för lokala föreningsrepresentanter anordnas kvällen före konferensen.
I anslutning till konferensen hålls FEKIS årsstämma.

Planerade konferenser

13-14 oktober 2021 – Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

19-20 oktober 2022 – Mälardalens högskola

11-12 oktober 2023 – Handelshögskolan i Stockholm

KONFERENSER

2021 – Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Startdatum: 13 oktober, 2021

Slutdatum: 14 oktober, 2021

Plats: Göteborgs universitet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet arrangerar 2021 års FEKIS-konferens. Konferensen sker online den 13-14 oktober
Temat för konferensen är:
Företagsekonomiska metoder – Metoder i Företagsekonomi

2020 – Webbinarium online ersatte konferensen

Datum: 14 oktober, 2020

Tid: 14.00 - 16.00

Plats: Online

Föreningen genomförde den 14 oktober 2020 ett webbinarium om grundutbildningen i företagsekonomi baserat på den rapport som Signe Jernberg och Ewa Sarlöv sammanställt på uppdrag av FEKIS.

2019 – Högskolan i Gävle

Startdatum: 15 oktober, 2019

Slutdatum: 17 oktober, 2019

Ämneskonferensen år 2019 arrangerades av Högskolan i Gävle den 15-17 oktober. Tema för årets konferens var Företagsekonomins bidrag till en hållbar livsmiljö.

Kontaktperson vid Högskolan Gävle var Jens Eklinder Frick.

2018 – Stockholms universitet

Startdatum: 17 oktober, 2018

Slutdatum: 18 oktober, 2018

Plats: Stockholm Business School

Ämneskonferensen år 2018 arrangerades av Stockholm Business School 17-18 oktober. Tema för konferensen var Företagsekonomiskt tänkande.

Kontaktperson vid Stockholm Business School var Tommy Jensen.

2017 – Malmö universitet

Startdatum: 18 oktober, 2017

Slutdatum: 19 oktober, 2017

Plats: Malmö universitet

Ämneskonferensen år 2017 arrangerades av Malmö högskola ons 18 okt – tors 19 okt. Dagen innan ordnades en doktoranddag och då hölls även det årliga föreningsrådsmötet.
Projektledare och kontaktperson vid Malmö högskola var Maria Svenér.

2016 – Uppsala universitet

Startdatum: 20 oktober, 2016

Slutdatum: 21 oktober, 2016

Plats: Uppsala universitet

Ämneskonferensen år 2016 arrangerades av Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet den 20-21 oktober. Dagen innan ordnades en doktoranddag och då hölls även det årliga föreningsrådsmötet.

Kontaktperson vid Uppsala universitet var Jaan Grünberg och Fredrik Tell.

2015 – Örebro universitet

Startdatum: 21 oktober, 2015

Slutdatum: 22 oktober, 2015

Plats: Örebro universitet

Ämneskonferensen år 2015 gick av stapeln vid Örebro universitet den 21-22 oktober 2015.

Kontaktperson vid Örebro universitet var Ida Andersson-Norrie.

2014 – Södertörns högskola

Datum: 16 oktober, 2014

Plats: Södertörns högskola

Ämneskonferensen år 2014 gick av stapeln den 16-17 oktober vid Södertörns högskola. Programmet från konferensen finns på www.sh.se/fekis2014. Temat för året var företagsekonomi, akademi och samhälle.

För foton från konferensen, se www.facebook.com/fekisverige

2013 – Lunds universitet

Startdatum: 22 oktober, 2013

Slutdatum: 23 oktober, 2013

Plats: Lunds universitet

FEKIS-konferensen år 2013 hölls vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, den 22-23 oktober. Temat var “företagsekonomi för en hållbar värld”.

 

Här är programmet: Program Fekis 2013 

2012 – Umeå universitet

Datum: 17 oktober, 2012

Plats: Umeå universitet

FEKIS-konferensen år 2012 hölls den 17-18 oktober vid Umeå universitet.