Fekis ämneskonferens

Varje år hålls en företagsekonomisk ämneskonferens, den så kallade FEKIS-konferensen. Första konferensen gick av stapeln 2008 och den har nu arrangerats 14 gånger vid olika universitet och högskolor.
Konferensen är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor från det egna och andra lärosäten, för att diskutera forskning, undervisning och även hur man arbetar med kontakter med omvärlden. FEKIS-konferenserna brukar upplevas som mycket givande, såväl för deltagarna som för de institutioner som representeras.

FEKIS årsstämma hålls i samband med konferensen.

Nästa FEKIS-konferens är hålls i oktober 2024.
Värd för konferensen är Karlstads universitet.

Framtida KONFERENSER

2024 – Karlstads universitet

2025 – Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

KONFERENSER

2024 – Karlstads universitet

Startdatum: 2024-10-23
Slutdatum: 2024-10-24
Tid: 00:00 - 00:00
Konferens

Fekiskonferensen 2024 anordnas av Karlstads universitet. Konferensen hålls 23–24 oktober i Karlstad. 

Tema för årets konferens är Förnyelse och demokrati i en disruptiv värld

.

2023 – Handelshögskolan i Stockholm

Startdatum: 2023-10-11
Slutdatum: 2023-10-12
Heldagsevenemang
Plats: Stockholm

Fekiskonferensen 2023 anordnades av Handelshögskolan i Stockholm. Konferensen hölls 11–12 oktober i Stockholm. 

Tema för årets konferens är Från samverkan till påverkan.

2022 – Mälardalens universitet

Startdatum: 2022-10-19
Slutdatum: 2022-10-20
Heldagsevenemang
Plats: Mälardalens universitet
Konferens

Fekiskonferensen 2022 anordnades av Mälardalens universitet. Konferensen hölls 19–20 oktober i Västerås och Eskilstuna.

Tema för konferensen var Framtidens företagsekonomi.

2021 – Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Startdatum: 2021-10-13
Slutdatum: 2021-10-14
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Göteborgs universitet
Konferens

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet arrangerar 2021 års FEKIS-konferens. Konferensen sker online den 13-14 oktober
Temat för konferensen är:
Företagsekonomiska metoder – Metoder i Företagsekonomi

2020 – Webbinarium online ersatte konferensen

Datum: 2020-10-14
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Online
Konferens

Föreningen genomförde den 14 oktober 2020 ett webbinarium om grundutbildningen i företagsekonomi baserat på den rapport som Signe Jernberg och Ewa Sarlöv sammanställt på uppdrag av FEKIS.

2019 – Högskolan i Gävle

Startdatum: 2019-10-15
Slutdatum: 2019-10-17
Tid: 00:00 - 00:00
Konferens

Ämneskonferensen år 2019 arrangerades av Högskolan i Gävle den 15-17 oktober. Tema för årets konferens var Företagsekonomins bidrag till en hållbar livsmiljö.

Kontaktperson vid Högskolan Gävle var Jens Eklinder Frick.

2018 – Stockholms universitet

Startdatum: 2018-10-17
Slutdatum: 2018-10-18
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Stockholm Business School
Konferens

Ämneskonferensen år 2018 arrangerades av Stockholm Business School 17-18 oktober. Tema för konferensen var Företagsekonomiskt tänkande.

Kontaktperson vid Stockholm Business School var Tommy Jensen.

2017 – Malmö universitet

Startdatum: 2017-10-18
Slutdatum: 2017-10-19
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Malmö universitet
Konferens

Ämneskonferensen år 2017 arrangerades av Malmö högskola ons 18 okt – tors 19 okt. Dagen innan ordnades en doktoranddag och då hölls även det årliga föreningsrådsmötet.
Projektledare och kontaktperson vid Malmö högskola var Maria Svenér.

2016 – Uppsala universitet

Startdatum: 2016-10-20
Slutdatum: 2016-10-21
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Uppsala universitet
Konferens

Ämneskonferensen år 2016 arrangerades av Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet den 20-21 oktober. Dagen innan ordnades en doktoranddag och då hölls även det årliga föreningsrådsmötet.

Kontaktperson vid Uppsala universitet var Jaan Grünberg och Fredrik Tell.

2015 – Örebro universitet

Startdatum: 2015-10-21
Slutdatum: 2015-10-22
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Örebro universitet
Konferens

Ämneskonferensen år 2015 gick av stapeln vid Örebro universitet den 21-22 oktober 2015.

Kontaktperson vid Örebro universitet var Ida Andersson-Norrie.

2014 – Södertörns högskola

Datum: 2014-10-16
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Södertörns högskola
Konferens

Ämneskonferensen år 2014 gick av stapeln den 16-17 oktober vid Södertörns högskola. Programmet från konferensen finns på www.sh.se/fekis2014. Temat för året var företagsekonomi, akademi och samhälle.

För foton från konferensen, se www.facebook.com/fekisverige

2013 – Lunds universitet

Startdatum: 2013-10-22
Slutdatum: 2013-10-23
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Lunds universitet
Konferens

FEKIS-konferensen år 2013 hölls vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, den 22-23 oktober. Temat var ”företagsekonomi för en hållbar värld”.

 

Här är programmet: Program Fekis 2013 

2012 – Umeå universitet

Datum: 2012-10-17
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Umeå universitet
Konferens

FEKIS-konferensen år 2012 hölls den 17-18 oktober vid Umeå universitet.

2011 – Linköpings universitet

Startdatum: 2011-10-19
Slutdatum: 2011-10-20
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Linköpings universitet
Konferens

Ämneskonferensen år 2011 hölls den 19-20 oktober vid Linköpings universitet.

Omkring 200 personer deltog.

2010 – Linnéuniversitetet

Startdatum: 2010-12-01
Slutdatum: 2010-12-02
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö
Konferens

Ämneskonferensen år 2010 hölls i vackert vinterväder den 1-2 december vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö.

2009 – Handelshögskolan Stockholm

Startdatum: 2009-11-11
Slutdatum: 2009-11-12
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Handelshögskolan Stockholm
Konferens

Föreningens andra ämneskonferens hölls den 11-12 november 2009 vid Handelshögskolan i Stockholm.

2008 – Handelshögskolan Göteborg

Startdatum: 2008-11-12
Slutdatum: 2008-11-13
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Handelshögskolan Göteborg
Konferens

Föreningen Företagsekonomi i Sverige anordnade sin första ämneskonferens vid Handelshögskolan Göteborgs universitet den 12-13 november 2008.