Fekis ämneskonferens

Varje år hålls en företagsekonomisk ämneskonferens, den så kallade FEKIS-konferensen. Första konferensen gick av stapeln 2008 och den har nu arrangerats 14 gånger vid olika universitet och högskolor.
Konferensen är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor från det egna och andra lärosäten, för att diskutera forskning, undervisning och även hur man arbetar med kontakter med omvärlden. FEKIS-konferenserna brukar upplevas som mycket givande, såväl för deltagarna som för de institutioner som representeras.

FEKIS årsstämma hålls i samband med konferensen.

Digitala FEKIS 2021 –
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

2021 års konferens hölls online 13-14 okrober och arrangerades av Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Temat konferensen var: Företagsekonomiska metoder – Metoder i Företagsekonomi Metod är ett centralt inslag i högskole- och universitetsverksamhet som återfinns i alla dess huvuduppgifter – forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället. Ambitionen med årets tema var att konferensen innefattar metodfrågor som relaterar till alla tre uppgifterna. En aktuell fråga var att belysa den snabba omställningen till virtuell kommunikation.

 

PLANERADE KONFERENSER

19-20 oktober 2022 – Mälardalens högskola

11-12 oktober 2023 – Handelshögskolan i Stockholm

TIDIGARE KONFERENSER

2021 – Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Startdatum: 13 oktober, 2021
Slutdatum: 14 oktober, 2021
Plats: Göteborgs universitet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet arrangerar 2021 års FEKIS-konferens. Konferensen sker online den 13-14 oktober
Temat för konferensen är:
Företagsekonomiska metoder – Metoder i Företagsekonomi

2020 – Webbinarium online ersatte konferensen

Datum: 14 oktober, 2020
Tid: 14.00 - 16.00
Plats: Online

Föreningen genomförde den 14 oktober 2020 ett webbinarium om grundutbildningen i företagsekonomi baserat på den rapport som Signe Jernberg och Ewa Sarlöv sammanställt på uppdrag av FEKIS.

2019 – Högskolan i Gävle

Startdatum: 15 oktober, 2019
Slutdatum: 17 oktober, 2019

Ämneskonferensen år 2019 arrangerades av Högskolan i Gävle den 15-17 oktober. Tema för årets konferens var Företagsekonomins bidrag till en hållbar livsmiljö.

Kontaktperson vid Högskolan Gävle var Jens Eklinder Frick.

2018 – Stockholms universitet

Startdatum: 17 oktober, 2018
Slutdatum: 18 oktober, 2018
Plats: Stockholm Business School

Ämneskonferensen år 2018 arrangerades av Stockholm Business School 17-18 oktober. Tema för konferensen var Företagsekonomiskt tänkande.

Kontaktperson vid Stockholm Business School var Tommy Jensen.

2017 – Malmö universitet

Startdatum: 18 oktober, 2017
Slutdatum: 19 oktober, 2017
Plats: Malmö universitet

Ämneskonferensen år 2017 arrangerades av Malmö högskola ons 18 okt – tors 19 okt. Dagen innan ordnades en doktoranddag och då hölls även det årliga föreningsrådsmötet.
Projektledare och kontaktperson vid Malmö högskola var Maria Svenér.

2016 – Uppsala universitet

Startdatum: 20 oktober, 2016
Slutdatum: 21 oktober, 2016
Plats: Uppsala universitet

Ämneskonferensen år 2016 arrangerades av Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet den 20-21 oktober. Dagen innan ordnades en doktoranddag och då hölls även det årliga föreningsrådsmötet.

Kontaktperson vid Uppsala universitet var Jaan Grünberg och Fredrik Tell.

2015 – Örebro universitet

Startdatum: 21 oktober, 2015
Slutdatum: 22 oktober, 2015
Plats: Örebro universitet

Ämneskonferensen år 2015 gick av stapeln vid Örebro universitet den 21-22 oktober 2015.

Kontaktperson vid Örebro universitet var Ida Andersson-Norrie.

2014 – Södertörns högskola

Datum: 16 oktober, 2014
Plats: Södertörns högskola

Ämneskonferensen år 2014 gick av stapeln den 16-17 oktober vid Södertörns högskola. Programmet från konferensen finns på www.sh.se/fekis2014. Temat för året var företagsekonomi, akademi och samhälle.

För foton från konferensen, se www.facebook.com/fekisverige

2013 – Lunds universitet

Startdatum: 22 oktober, 2013
Slutdatum: 23 oktober, 2013
Plats: Lunds universitet

FEKIS-konferensen år 2013 hölls vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, den 22-23 oktober. Temat var ”företagsekonomi för en hållbar värld”.

 

Här är programmet: Program Fekis 2013 

2012 – Umeå universitet

Datum: 17 oktober, 2012
Plats: Umeå universitet

FEKIS-konferensen år 2012 hölls den 17-18 oktober vid Umeå universitet.

2011 – Linköpings universitet

Startdatum: 19 oktober, 2011
Slutdatum: 20 oktober, 2011
Plats: Linköpings universitet

Ämneskonferensen år 2011 hölls den 19-20 oktober vid Linköpings universitet.

Omkring 200 personer deltog.

2010 – Linnéuniversitetet

Startdatum: 1 december, 2010
Slutdatum: 2 december, 2010
Plats: Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö

Ämneskonferensen år 2010 hölls i vackert vinterväder den 1-2 december vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö.

2009 – Handelshögskolan Stockholm

Startdatum: 11 november, 2009
Slutdatum: 12 november, 2009
Plats: Handelshögskolan Stockholm

Föreningens andra ämneskonferens hölls den 11-12 november 2009 vid Handelshögskolan i Stockholm.

2008 – Handelshögskolan Göteborg

Startdatum: 12 november, 2008
Slutdatum: 13 november, 2008
Plats: Handelshögskolan Göteborg

Föreningen Företagsekonomi i Sverige anordnade sin första ämneskonferens vid Handelshögskolan Göteborgs universitet den 12-13 november 2008.