Rapporter

 

Denna rapport är en studie, där annorlunda sätt att introducera företagsekonomi till studenter står i fokus. Syftet är att inspirera till fortsatt förnyelse av den företagsekonomiska utbildningen vid svenska lärosäten genom att ta fram rikare beskrivning av dessa fall. Publicerad 2022-04-30

FE – Ämnesförnyelse i svenska företagsekonomiska utbildningar


 

I oktober 2020 publicerades rapporten ”Från ABCD till textilt management: Tradition och förnyelse i svenska företagsekonomiska utbildningar. En kartläggning av kandidatprogram i företagsekonomi och civilekonomprogram på uppdrag av Föreningen företagsekonomi i Sverige (FEKIS)”. Rapporten presenterades och diskuterades vid FEKIS virtuella årsstämma 2020-10-14.

Från ABCD till textilt management-Tradition och förnyelse i svenska företagsekonomiska utbildningar