Rapporter

Krav och riktlinjer för doktor, docent och professor

En kartläggning av olika lärosätens krav och riktlinjer. Rapport av Sara Öhlin på uppdrag av styrelsen för Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS).
Publicerad 2024-05-11

Krav och riktlinjer för doktor, docent och professor – rapport av Sara Öhlin


Rapport om avhandlingar i företagsekonomi

På FEKIS ämneskonferens vid Handelshögskolan i Stockholm 2023 presenterade professor Andreas Werr hur juryn för Oscar Sillénpriset arbetar. Priset har sedan 2004 delats ut av föreningen Företagsekonomiska institutet till bästa avhandling i företagsekonomi. Här finns hans presentation som även innehåller intressant statistik över avhandlingar i företagsekonomi i Sverige sedan 1990.

Oscar Sillén juryn – Avhandlingstrender 1990-2022


Forskningsfinansiering för företagsekonomer

Sammanställning av forskningsfinansiering för företagsekonomer och närliggande ämnesområden 2015–2021. Sammanställningen är gjord av Sara Öhlin på uppdrag av styrelsen för Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS). Publicerad 2022-08-17

Läs eller ladda ner Forskningsfinansiering för företagsekonomer (uppdaterad november 2022)


FE – Ämnesförnyelse i svenska företagsekonomiska utbildningar

Denna rapport är en studie, där annorlunda sätt att introducera företagsekonomi till studenter står i fokus. Syftet är att inspirera till fortsatt förnyelse av den företagsekonomiska utbildningen vid svenska lärosäten genom att ta fram rikare beskrivning av dessa fall. Publicerad 2022-04-30

Läs eller ladda ner ”FE – Ämnesförnyelse i svenska företagsekonomiska utbildningar”


Från ABCD till textilt management -Tradition och förnyelse i svenska företagsekonomiska utbildningar

I oktober 2020 publicerades rapporten ”Från ABCD till textilt management: Tradition och förnyelse i svenska företagsekonomiska utbildningar. En kartläggning av kandidatprogram i företagsekonomi och civilekonomprogram på uppdrag av Föreningen företagsekonomi i Sverige (FEKIS)”. Rapporten presenterades och diskuterades vid FEKIS virtuella årsstämma 2020-10-14.

Läs eller ladda ner ”Från ABCD till textilt management-Tradition och förnyelse i svenska företagsekonomiska utbildningar”