Föreningsrådet består av representanter för varje akademisk institution (eller motsvarande enhet) som är institutionell medlem i föreningen. Representanter till föreningsrådet utses av respektive institution/enhet. Föreningsrådet är rådgivande till styrelsen och skall sammanträda minst en gång per år.

Föreningsråd

Barbro Schauman, bschauma@abo.fi, Åbo Akademi

Malin Brännback, malin.brannback@abo.fi, Åbo Akademi

Eva Lövstål, eva.lovstal@bth.se, Blekinge tekniska högskola

Henrik Sällberg, henrik.sallberg@bth.se, Blekinge tekniska högskola

Cecilia Cassinger, cecilia.cassinger@isk.lu.se, Campus Helsingborg, Lunds universitet

Ulrika Westrup, ulrika.westrup@ses.lu.se, Campus Helsingborg, Lunds universitet

Katarina Zambrell, katarina.zambrell@lnu.se, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Åsa Lindström, asa.lindstrom@lnu.se, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Niclas Andrén, niclas.andren@fek.lu.se, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Matts Kärreman, matts.karreman@fek.lu.se, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Patrik Zapata, patrik.zapata@spa.gu.se, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet

Gustaf Kastberg Weichselberger, gustaf.kastberg@spa.gu.se, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet

Andreas Werr, andreas.werr@hhs.se, Handelshögskolan Stockholm

Henrik Agndal, henrik.agndal@handels.gu.se, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Johan Jansson, johan.jansson@umu.se, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Markus Hällgren, markus.hallgren@umu.se, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Nicklas Salomonson, nicklas.salomonson@hb.se, Högskolan i Borås

Tina Carlsson Ingdahl, tina.ingdahl@hb.se, Högskolan i Borås

Carina Holmgren, chm@du.se, Högskolan i Dalarna

Tommy Gerdemark, tgk@hig.se, Högskolan i Gävle

Jörgen Holmberg, Jorgen.Holmberg@hig.se, Högskolan i Gävle

Jonas Gabrielsson, jonas.gabrielsson@hh.se, Högskolan i Halmstad

Svante Andersson, svante.andersson@hh.se, Högskolan i Halmstad

Kristina Genell, kristina.genell@hkr.se, Högskolan i Kristianstad

Mikael Wickelgren, mikael.wickelgren@his.se, Högskolan i Skövde

Helén Holmgren, helen.holmgren@hv.se, Högskolan Väst

Stefan Hellman, stefan.hellman@hv.se, Högskolan Väst

Thomas Lennerfors, thomas.lennerfors@angstrom.uu.se, Industriell teknik vid Uppsala universitet

Nina Kivinen, nina.kivinen@angstrom.uu.se, Industriell teknik vid Uppsala universitet

Tomas Müllern, tomas.mullern@ihh.hj.se, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Per Skålén, per.skalen@kau.se, Karlstads universitet

Mia Larson, mia.larson@kau.se, Karlstads universitet

Pernilla Broberg, pernilla.broberg@liu.se, Linköpings universitet

Åsa Wallström, asa.wallstrom@ltu.se, Luleå tekniska universitet

Matthias Holmstedt, matthias.holmstedt@mdu.se, Mälardalens universitet

Maria Svenér, maria.svener@mau.se, Malmö universitet

Helene Lundberg, helene.lundberg@miun.se, Mittuniversitetet

Peter Öhman, Peter.Ohman@miun.se, Mittuniversitetet

Per Carlborg, per.carlborg@oru.se, Örebro universitet

Elin Vimefall, elin.vimefall@oru.se, Örebro universitet

Robert Leonardi, robert.leonardi@sh.se, Södertörns högskola

Maria Frostling Henningsson, maria.frostling-henningsson@sbs.su.se, Stockholms universitet

Richard Ferguson, richard.ferguson@ekon.slu.se, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Peter Thilenius, peter.thilenius@fek.uu.se, Uppsala universitet

Jenny Helin, jenny.helin@fek.uu.se, Uppsala universitet