På denna sida presenterar vi sådant som kan vara intressant för dig som går på forskarutbildning i företagsekonomi och närliggande ämnen. Tipsa oss gärna om bra sidor som kan vi kan länka till. Skicka tips till fekis@fekis.se.

Forskningsnätverk och skolor

SNABS
”The Swedish Network for Advanced Business Studies (SNABS) is a network that seeks to strengthen the capacity and quality of high-level doctoral education in Business Administration, Industrial Management, and similar subjects.”

Forskarskolan Management och IT, Uppsala universitet.
”Forskarskolan management och IT erbjuder kurser för såväl doktorander inom forskarskolan som för andra doktorander som är intresserade.”

Doktorandkurser

Doktorandkurser vid Forskarskolan Management och IT >>

Aktuella kurser listade på SNABS sida >>