OM FEKIS

Föreningen Företagsekonomi i Sverige har till uppgift att bidra till att utveckla det företagsekonomiska ämnet i Sverige på universitets- och högskolenivå. Föreningen är verksam med frågor avseende på utbildning, forskning och samhällskontakter. Föreningen välkomnar  lärare och forskare (inkl. doktorander) i företagsekonomi att bli medlemmar.  Även  forskare och lärare i närstående ämnen och andra personer som samarbetar med lärare och forskare i företagsekonomi kan ansöka om medlemskap. Att vara individuell medlem är kostnadsfritt – ansök här om medlemskap.

En viktig del av verksamheten inom föreningen är att anordna den årliga ämneskonferensen.

FEKIS nås på fekis@fekis.se

Historik

Föreningen Företagsekonomi i Sverige stadfästs den 13 februari 2008 vid ett möte på Ekonomikum vid Uppsala universitet. Professor Sten Jönsson väljs till föreningens förste ordförande.

Arbetet med att starta en nationell ämnesförening hade då pågått under ett par års tid där viktiga arbetsinsatser gjordes av Alexander Beck (Civilekonomerna), Karin Brunsson (Uppsala universitet), Emilia Florin-Samuelsson (Högskolan i Jönköping) Ingemund Hägg (Uppsala universitet), Sten Jönsson (Göteborgs universitet) och Maria Mårtensson (Mälardalens universitet). Bakgrunden till föreningens tillkomst beskrivs av Ingemund Hägg i dokumentet längst ned på denna sida. 

Föreningens första nationella ämneskonferens anordnas vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet den 12-13 november 2008 med ett 90-tal deltagare. Föreningen medlemstal uppnår samtidigt 100 personer.

I maj 2009 blir en ny och mer användarvänlig hemsida blir färdig och lanseras. I juni samma år passerar medlemsantalet 200 personer. Den 11-12 november 2009 arrangeras föreningens andra ämneskonferens vid Handelshögskolan i Stockholm. Antal deltagare uppgår till drygt 250. Professor Nils Brunsson väljs till ny ordförande för föreningen.

Nästa år, i mars 2010, överstiger medlemsantalet 500 personer. Under kommande år anordnas ämneskonferensen vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö (december 2010), vid Linköpings universitet (oktober, 2011) och i Umeå (oktober, 2013). I april 2013 överstiger antalet individuella medlemmar i föreningen 750 personer och konferensen som arrangeras i oktober samma år, i Lund, samlar knappt 300 deltagare. På den anslutande föreningsstämman väljs professor Ulla Eriksson-Zetterquist till föreningens första kvinnliga ordförande och det engelska föreningsnamnet Swedish Academy of Business and Management antas. Eriksson-Zeterquist tar över efter Allan Malm, som varit ordförande i två år.

Även Eriksson-Zetterquist sitter som ordförande i två år innan hon lämnar över ordförandeklubban till Lars Silver. Under den här tiden arrangeras den första doktorandkursen i FEKIS regi; en kurs där doktoranderna får bekanta sig med den bredd som finns inom svensk företagsekonomi genom att besöka lärosäten runt om i landet.

År 2018 tar Fredrik Tell över som ordförande och blir kvar till 2020. Under Tells tid beslutas att ordförande inte längre ska fungera som ansvarig utgivare för Organisation & Samhälle, den tidskrift som föreningen startat. Chefredaktören för Organisation & Samhälle är emellertid fortsatt adjungerad föreningens styrelse, för att säkerställa att tidskriftens verksamhet är relevant för föreningens medlemmar. 

Under våren 2020 drabbas världen av covid-pandemin; något som även påverkar föreningens verksamhet. Konferensen, som ägt rum årligen sedan föreningen startades 2008, ställs in, och ersätts av ett webbinarium. Även nästföljande års ämneskonferens drabbas av pandemirestriktionerna, och genomförs virtuellt istället för på plats på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vid årsstämman 2020 väljs Anette Hallin till ordförande och Peter Dobers till vice ordförande. Då FEKIS registrerats som en ideell förening hos Skatteverket får föreningen ett organisationsnummer. Med anledning av detta, och för att förtydliga ansvarsfrågor beträffande bland annat valberedningen, genomförs en stadgerevidering. De uppdaterade och moderniserade stadgarna antas vid årsstämman 2021.

Under kommande år initierar och genomför styrelsen en rad projekt, bland annat i form av utredningar och webbinarier. Medlemsregistret gås igenom löpande och föreningens hemsida ses över, uppdateras, och utvidgas till att innehålla avhandlingar, aktuella jobb och annat. Ytterligare en doktorandkurs genomförs. Aktiviteterna lockar fler medlemmar och medlemsantalet ligger nu på fler än 1000 medlemmar. 

Invalda styrelseledamöter Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS)

 

År

Namn

Lärosäte

Roll

 

2008

Sten Jönsson

Göteborgs universitet

Ordförande

 

Nils Brunsson

Handelshögskolan i Stockholm

Ledamot

 

Maria Hansson-Mårtensson

Mälardalens högskola/ Stockholms universitet

Ledamot

 

Rolf Solli

Göteborgs universitet

Ledamot

 

Katarina Zambrell

Högskolan i Kalmar

Ledamot/Kassör

 

Emilia Florin-Samuelsson

Högskolan i Jönköping

Ledamot

 

Alexander Beck

Civilekonomerna

Ledamot

 

2009

Sten Jönsson

Göteborgs universitet

Ordförande

 

Nils Brunsson

Handelshögskolan i Stockholm

Ledamot

 

Maria Hansson-Mårtensson

Mälardalens högskola/ Stockholms universitet

Ledamot

 

Rolf Solli

Göteborgs universitet

Ledamot

 

Katarina Zambrell

Högskolan i Kalmar

Ledamot/Kassör

 

Emilia Florin-Samuelsson

Högskolan i Jönköping

Ledamot

 

Alexander Beck

Civilekonomerna

Ledamot

 

2010

Nils Brunsson

Uppsala universitet

Ordförande

 

Maria Hansson-Mårtensson

Mälardalens högskola/ Stockholms universitet

Ledamot

 

Rolf Solli

Göteborgs universitet

Ledamot

 

Katarina Zambrell

Linnéuniversitetet

Ledamot/Kassör

 

Elisabeth Sundin

Linköpings universitet

Ledamot

 

Stefan Tengblad

Högskolan i Skövde

Ledamot

 

Alexander Beck

Civilekonomerna

Ledamot

 

2011

Nils Brunsson

Uppsala universitet

Ordförande

 

Maria Hansson-Mårtensson

Mälardalens högskola/ Stockholms universitet

Ledamot

 

Rolf Solli

Högskolan i Borås

Ledamot

 

Katarina Zambrell

Linnéuniversitetet

Ledamot/Kassör

 

Elisabeth Sundin

Linköpings universitet

Ledamot

 

Stefan Tengblad

Högskolan i Skövde

Ledamot

 

Alexander Beck

Civilekonomerna

Ledamot

 

2012

Allan Malm

Lunds universitet

Ordförande

 

Helén Anderson

Högskolan i Jönköping

Ledamot

 

Nils Brunsson

Uppsala universitet

Ledamot

 

Jeaneth Johansson

Luleå Tekniska Universitet

Ledamot

 

Stefan Tengblad

Högskolan i Skövde

Ledamot

 

Alexander Beck

Civilekonomerna

Ledamot

 

2013

Allan Malm

Lunds universitet

Ordförande

 

Helén Anderson

Högskolan i Jönköping

Ledamot

 

Jeaneth Johansson

Luleå Tekniska Universitet

Ledamot/kassör

 

Stefan Tengblad

Högskolan i Skövde

Ledamot

 

Tommy Jensen

Stockholms universitet

Ledamot

 

Ulla Eriksson-Zetterquist

Göteborgs universitet

Ledamot

 

2014

Ulla Eriksson-Zetterquist

Göteborgs universitet

Ordförande

 

Louise Bringselius

Lunds universitet

Ledamot

 

Carin Holmquist

Handelshögskolan i Stockholm

Ledamot

 

Jan Lindvall

Uppsala universitet

Ledamot/kassör

 

Allan Malm

Lunds universitet

Ledamot

 

Stefan Tengblad

Högskolan i Skövde

Ledamot/vice ordförande

 

Tommy Jensen

Stockholms universitet

Ledamot

 

2015

Ulla Eriksson-Zetterquist

Göteborgs universitet

Ordförande

 

Louise Bringselius

Lunds universitet

Ledamot

 

Jan Lindvall

Uppsala universitet

Ledamot/kassör

 

Tommy Jensen

Stockholms universitet

Ledamot

 

Pernilla Broberg

Högskolan i Kristianstad/ Linköpings universitet

Ledamot

 

Lars Silver

Umeå universitet

Ledamot

 

Alexander Beck

Civilekonomerna

Ledamot

 

2016

Lars Silver

Umeå universitet

Ordförande

 

Louise Bringselius

Lunds universitet

Ledamot

 

Jan Lindvall

Uppsala universitet

Ledamot/kassör

 

Pernilla Broberg

Högskolan i Kristianstad/ Linköpings universitet

Ledamot

 

Gun Abrahamsson

Örebro universitet

Ledamot

 

Monika Kurkkio

Luleå Tekniska Universitet

Ledamot

 

Alexander Beck

Civilekonomerna

Adjungerad ledamot

 

2017

Lars Silver

Umeå universitet

Ordförande

 

Jan Lindvall

Uppsala universitet

Ledamot/kassör

 

Pernilla Broberg

Högskolan i Kristianstad/ Linköpings universitet

Adjungerad ledamot (O&S)

 

Gun Abrahamsson

Örebro universitet

Ledamot

 

Monika Kurkkio

Luleå Tekniska Universitet

Ledamot

 

Karin Svedberg Helgesson

Handelshögskolan i Stockholm

Ledamot

 

Fredrik Tell

Uppsala universitet

Ledamot

 

Anna Thomasson

Lunds universitet

Ledamot

 

 

 

 

 

2018

Fredrik Tell

Uppsala universitet

Ordförande

 

Pernilla Broberg

Högskolan i Kristianstad/ Linköpings universitet

Adjungerad ledamot (O&S)

 

Monika Kurkkio

Luleå Tekniska Universitet

Ledamot/kassör

 

Karin Svedberg Helgesson

Handelshögskolan i Stockholm

Ledamot

 

Anna Thomasson

Lunds universitet

Ledamot

 

Peter Dobers

Södertörns högskola

Ledamot

 

Gustaf Kastberg

Högskolan i Borås/Göteborgs universitet

Ledamot

 

Lars Silver

Umeå universitet

Ledamot

 

2019

Fredrik Tell

Uppsala universitet

Ordförande

 

Johan Alvehus

Lunds universitet

Adjungerad ledamot (O&S)

 

Monika Kurkkio

Luleå Tekniska Universitet

Ledamot/kassör

 

Anette Hallin

Mälardalens högskola

Ledamot

 

Malin Tillmar

Linnéuniversitetet

Ledamot

 

Peter Dobers

Södertörns högskola

Ledamot

 

Gustaf Kastberg

Högskolan i Borås/Göteborgs universitet

Ledamot

 

Anna Thomasson

Lunds universitet

Ledamot

 

2020

Fredrik Tell

Uppsala universitet

Ordförande

 

Johan Alvehus

Lunds universitet

Adjungerad ledamot (O&S)

 

Monika Kurkkio

Luleå Tekniska Universitet

Ledamot/kassör

 

Anette Hallin

Åbo Akademi/Mälardalens högskola

Ledamot

 

Malin Tillmar

Linnéuniversitetet

Ledamot

 

Peter Dobers

Södertörns högskola

Ledamot

 

Emma Ek Österberg

Göteborgs universitet

Ledamot

 

Staffan Furusten

Stockholms universitet

Ledamot

 

2021

Anette Hallin

Åbo Akademi/Mälardalens högskola

Ordförande

 

Johan Alvehus

Lunds universitet

Adjungerad ledamot (O&S)

 

Monika Kurkkio

Luleå Tekniska Universitet

Ledamot/kassör

 

Nils Brunsson

Uppsala universitet

Ledamot

 

Christian Fuentes

Lunds universitet

Ledamot

 

Peter Dobers

Södertörns högskola

Ledamot

 

Emma Ek Österberg

Göteborgs universitet

Ledamot

 

Staffan Furusten

Stockholms universitet

Ledamot

 

2022

Anette Hallin

Åbo Akademi/Mälardalens högskola

Ordförande

 

Johan Alvehus

Lunds universitet

Adjungerad ledamot (O&S)

 

Marita Blomkvist

Göteborgs universitet

Ledamot/kassör

 

Nils Brunsson

Uppsala universitet

Ledamot

 

Christian Fuentes

Lunds universitet

Ledamot

 

Peter Dobers

Södertörns högskola

Ledamot

 

Emma Ek Österberg

Göteborgs universitet

Ledamot

 

Staffan Furusten

Stockholms universitet

Ledamot

 

2023

Anette Hallin

Åbo Akademi/Mälardalens högskola

Ordförande

 

Cecilia Cassinger

Lunds universitet

Adjungerad ledamot (O&S)

 

Marita Blomkvist

Göteborgs universitet

Ledamot/kassör

 

Sofia Isberg

Umeå universitet

Ledamot

 

Anders Anell

Lunds universitet

Ledamot

 

Peter Dobers

Södertörns högskola

Ledamot

 

Emma Ek Österberg

Göteborgs universitet

Ledamot

 

Staffan Furusten

Stockholms universitet

Ledamot

Revisorer och valberedning i föreningen FEKIS

Presenteras i bokstavsordning

Ordinarie revisorer

Stig Andersson, Örebro universitet (2012-)
Erling Emsfors, Högskolan i Kristianstad (2015-2018)
Jeaneth Johansson, Luleå tekniska universitet (2008-2011)
Mattias Kierkegaard, Uppsala universitet (2018-)
Gunilla Myreteg, Uppsala universitet (2008-2014)

Revisorssuppleanter

Berndt Andersson, Karlstads universitet (2012-2015)
Cecilia Gillgren, Högskolan i Skövde (2018-)
Jeaneth Johansson, Luleå tekniska universitet (2019-)
Mattias Kierkegaard, Uppsala universitet (2018)
Bengt Kjellén, Högskolan Väst (2008-2011)
Tomas Mäkinen, Uppsala universitet (2018-2019)

Medlemmar av föreningens valberedning

Gun Abrahamsson, Örebro universitet (2018-2019)
Helén Anderson, Linnéuniversitetet (2020, 2021)
Lena Bjerhammar Högskolan i Dalarna (2012)
Marita Blomkvist, Högskolan i Halmstad (2011)
Louise Bringselius, Lunds universitet (2017, 2022)
Nils Brunsson, Uppsala universitet (2013)
Jens Eklinder-Frick, Högskolan i Gävle (2020 och 2021)
Jessika Eriksson, Umeå universitet (2013)
Ulla Eriksson-Zetterquist, Göteborgs universitet (2016, 2017)
Gudbjörg Erlingsdottir, Lunds universitet (2008)
Christian Fuentes, Lunds universitet (2023)
Kristina Genell, Högskolan i Kristianstad (2014, 2015)
Maria Grafström, Stockholms universitet (2018, 2019)
Jaan Grünberg, Uppsala universitet (2017)
Lars Hallén, Mälardalens högskola (2008, 2009, 2010)
Helén Holmgren, Högskolan i väst (2023)
Bengt Jacobsson, Södertörns högskola (2018, 2019)
Monika Kurkkio, Luleå tekniska universitet (2022, 2023)
Ann-Sofie Köping, Södertörns högskola (2016)
Sten Jönsson, Göteborgs universitet (2011)
Jan Löwstedt, Stockholms universitet (2008, 2009, 2010)
Jan Marton, Göteborgs universitet (2022)
Tomas Müllern, Internationella handelshögskolan i Jönköping (2015)
Henrik Nehler, Linköpings universitet (2014)
Birgitta Påhlsson, Högskolan i Borås (2010, 2011)
Arne Sjöblom, Uppsala universitet (2016)
Rolf Solli, Högskolan i Borås (2013, 2020, 2021)
Elisabeth Sundin, Linköpings universitet (2012)
Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde (2015)
Mikael Wickelgren, Högskolan i Skövde (2012)
Nils Wåhlin, Umeå universitet (2014)

 

DOKUMENT:
Om bakgrunden till och bildandet av Föreningen företagsekonomi i Sverige. Sammanställd av Ingemund Hägg i december 2018.
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4