Föreningen Företagsekonomi i Sverige har till uppgift att bidra till att utveckla det företagsekonomiska ämnet i Sverige på universitets- och högskolenivå. Föreningen är verksam med frågor avseende på utbildning, forskning och samhällskontakter. Föreningen välkomnar  lärare och forskare (inkl. doktorander) i företagsekonomi att bli medlemmar.  Även  forskare och lärare i närstående ämnen och andra personer som samarbetar med lärare och forskare i företagsekonomi kan ansöka om medlemskap. Att vara individuell medlem är kostnadsfritt – ansök här om medlemskap.

En viktig del av verksamheten inom föreningen är att anordna den årliga ämneskonferensen.

FEKIS nås på fekis@fekis.se