Kreativa dagar för FEKIS styrelse

Den 12-13 mars träffades FEKIS styrelse i Stockholm för ett par intensiva dagars
gemensamt arbete. Under internatet, som denna gång ägde rum på Scandic Grand
Central i centrala Stockholm, följde vi inte bara upp pågående projekt och
föreningens ekonomi, vi spånade även kring föreningens framtida verksamhet, och
nya projekt.

De tre teman som vi enades om att jobba vidare med inför 2025 var
internationaliseringens konsekvenser, opinonsbildning och skapandet av fler
plattformar för erfarenhetsutbyte. Precisering och fokus och upplägg kommer att
göras under våren 2024, bland annat med föreningsrådets medlemmar i maj, och
ligga till grund för budgeteringsarbetet inför nästa år.

Medlemmar från årets konferensarrangör (KAU) och 2025 års konferensarrangör
(Linné) anslöt (virtuellt) under tisdagen, liksom föreningens kommunikatör Lotta
Schwarz, som dels gav en uppdatering kring antalet medlemmar (1050), och
diskuterade kommunikationsstrategiska frågor. I samband med detta beslutade
styrelsen att lägga ner FEKIS facebook-konto, och istället skapa ett FEKIS LinkedIn-
konto.