Styrelseledamöter
Nedan följer en förteckning över styrelseledamöterna i FEKIS år 2021.

Anette Hallin

Styrelsens ordförande

Åbo Akademi och Mälardalens universitet

Hemsida vid lärosätet 1 >

Hemsida vid lärosätet 2 >

Foto: Anna Hartvig

Peter Dobers

Styrelsens vice ordförande

Södertörns högskola

Hemsida vid lärosätet >

 

Foto: Henrik Brunnsgård

Staffan Furusten

Stockholm Business School vid Stockholms universitet

Hemsida vid lärosätet >

Marita Blomkvist

Foto: Patrik Öhman

Marita Blomkvist

Föreningens kassör

Göteborgs universitet

Hemsida vid lärosätet >

Emma Ek Österberg

Göteborgs universitet

Hemsida vid lärosätet >

Sofia Isberg

Sofia Isberg

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Hemsida vid lärosätet >

Anders Anell

Anders Anell

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Hemsida vid lärosätet >

Cecilia Cassinger

 

Cecilia Cassinger

Adjungerad styrelseledamot
Chefredaktör Organisation & Samhälle

Lunds universitet

Hemsida vid lärosätet >