Styrelseledamöter
Nedan följer en förteckning över styrelseledamöterna i FEKIS år 2021.

Anette Hallin

Styrelsens ordförande

Åbo Akademi och Mälardalens högskola

Hemsida vid lärosätet 1 >

Hemsida vid lärosätet 2 >

Foto: Anna Hartvig

Peter Dobers

Styrelsens vice ordförande

Södertörns högskola

Hemsida vid lärosätet >

 

Foto: Henrik Brunnsgård

Staffan Furusten

Stockholm Business School vid Stockholms universitet

Hemsida vid lärosätet >

Foto: Patrik Öhman

Monika Kurkkio

Föreningens kassör

Luleå Tekniska Universitet

Hemsida vid lärosätet >

Emma Ek Österberg

Göteborgs universitet

Hemsida vid lärosätet >

Nils Brunsson

Uppsala universitet

Hemsida vid lärosätet >

Christian Fuentes

Högskolan i Borås

Hemsida vid lärosätet >

Johan Alvehus

Adjungerad styrelseledamot
Chefredaktör Organisation & Samhälle

Lunds universitet

Hemsida vid lärosätet >