Styrelseledamöter
Nedan följer en förteckning över styrelseledamöterna i FEKIS år 2019.

Johan Alvehus

Lunds universitet

Chefredaktör för tidskriften Organisation & Samhälle

Hemsida vid lärosätet >

Foto: Anna Hartvig

Peter Dobers

Södertörns högskola

Hemsida vid lärosätet >

 

Anette Hallin

Åbo Akademi och Mälardalens högskola

Hemsida vid lärosätet 1 >

Hemsida vid lärosätet 2 >

Foto: Henrik Brunnsgård

Staffan Furusten

Stockholm Business School vid Stockholms universitet

Hemsida vid lärosätet >

Foto: Patrik Öhman

Monika Kurkkio

Föreningens kassör

Luleå Tekniska Universitet

Hemsida vid lärosätet >

Malin Tillmar

Linnéuniversitetet

Hemsida vid lärosätet >

Foto: Mikael Wallerstedt

Fredrik Tell

Styrelsens ordförande

Uppsala universitet

Hemsida vid lärosätet >

Emma Ek Österberg

Göteborgs universitet

Hemsida vid lärosätet >