Styrelseledamöter
Nedan följer en förteckning över styrelseledamöterna i FEKIS.

Anette Hallin

Styrelsens ordförande

Mälardalens universitet

Hemsida vid lärosätet >

Peter Dobers

Styrelsens vice ordförande

Södertörns högskola

Hemsida vid lärosätet >

 

David Sörhammar

Stockholms universitet

Hemsida vid lärosätet >

Marita Blomkvist

Marita Blomkvist

Föreningens kassör

Göteborgs universitet

Hemsida vid lärosätet >

Sara Hjelm-Lidholm

Sara Hjelm Lidholm

Högskolan i Borås

Hemsida vid lärosätet >

Sofia Isberg

Sofia Isberg

Umeå universitet

Hemsida vid lärosätet >

Anders Anell

Anders Anell

Lunds universitet

Hemsida vid lärosätet >

Cecilia Cassinger

 

Cecilia Cassinger

Adjungerad styrelseledamot
Chefredaktör Organisation & Samhälle

Lunds universitet

Hemsida vid lärosätet >